Sänkta kostnader med outsourcad kundtjänst

Spara tid och resurser med minskade personalkostnader.

Outsourcing av kundtjänst är ett sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt förbättra kundupplevelsen. Genom att outsourca sin kundtjänst kan företag spara pengar på anställda samtidigt som de kan dra nytta av expertis från specialiserade leverantörer. 

Att ha en egen intern kundtjänstavdelning innebär att företaget måste anställa, utbilda och behålla personal för att hantera kundtjänstärenden. Detta kan vara dyrt och tidskrävande, särskilt om företaget behöver hantera stora volymer av kundtjänstärenden.

Fler fördelar utöver kostnader

Det finns också andra fördelar med att outsourca kundtjänsten som inte direkt rör kostnader. En av de största fördelarna är att företagen kan fokusera på sin kärnverksamhet istället för att lägga tid och resurser på att hantera kundtjänsten. Genom att outsourca kundtjänsten kan företagen frigöra tid och resurser som kan användas för att utveckla sin verksamhet och förbättra sin produkt eller tjänst.

Ökad flexibilitet

En annan fördel är att företagen kan dra nytta av den ökade flexibiliteten som outsourcad kundtjänst kan erbjuda. Ett externt företag kan anpassa sin tjänst efter företagens behov och kan skala upp eller ner beroende på hur mycket kundtjänst som behövs. 

Detta ger företagen en ökad flexibilitet och möjlighet att anpassa sig till förändringar i efterfrågan på ett snabbt och effektivt sätt. Samtidigt kan företagen vara säkra på att deras kunder alltid får den hjälp de behöver, oavsett tid på dygnet eller hur stort tryck det är på kundtjänsten.

Sammantaget kan outsourcing av kundtjänst vara en lönsam och smart strategi för företag som vill sänka kostnaderna samtidigt som de ökar sin flexibilitet och kan fokusera på sin kärnverksamhet.

OnlineFactory — en leverantör med specialisering på e-handel

OnlineFactory erbjuder en outsourcad kundtjänst på alla nordiska och europeiska språk. En av de stora fördelarna med OnlineFactorys lösning är att företagen får egen dedikerad personal som arbetar direkt för dem, i deras system.

Detta innebär att du som e-handlare kan vara säker på att kundtjänsten utförs på det sätt som ni vill. Med OnlineFactory får ditt företag en smidig lösning där ni själva bestämmer vilka tider och antal timmar ni behöver. De externa medarbetarnas arbetsvolym kan enkelt anpassas efter behov och kan skalas upp eller ner med kort varsel. Ni betalar endast ett fast timpris för arbetade timmar och inget mer. Med andra ord är det väldigt enkelt att budgetera för.