Skokedjorna rasade 75 procent – ”Branschen riskerar att gå i graven”

"Nu är det kris på riktigt".

Följdeffekterna av Covid-19 har varit hårda mot många branscher. Nu går flera svenska skohandlare, med Scorettgruppen i spetsen, ihop i ett upprop.

Nu är det kris på riktigt, den anrika svenska skobranschen riskerar inom kort att gå i graven, skriver handlarna i ett pressmeddelande.

Annons

Skobranschen kan vara ett tydligt exempel på en detaljhandelsnisch som inom kort snart helt försvinner på den svenska marknaden.

Veckans omsättning i skobranschen sjönk med 75 procent. Trots att e-handeln lyfter i många branscher när butikerna tappar besökare, så är situationen inte densamma för skohandlarna. E-handeln har inte visat några ökningar under den senaste tiden.

Det är en negativ trend som vi skohandlare sedan en tid tillbaka har sett eskalera dagligen. Tyvärr syns inga ökningar i e-handeln heller, trots löpande analys och operativa insatser för att öka intäkterna i dessa kanaler. Att vi inte ens ser en ökning via våra webbshoppar är i dessa tider skrämmande.

Peter Blomquist, vd på Scorett, tillägger:

I stort sett hela skobranschen tappar i dess omfattning. Vi ser i de värsta tappen i mannaminne, oberoende av ort och placering, nu mellan 80 till 95 procent.

"Överlever i endast ett par veckor"

På grund av akut likviditetsbrist kan skohandlarna inte betala sina leverantörer eller fastighetsägare. Enligt gruppens likviditetsberäkningar kommer företagens pengar endast att räcka till verksamhetskritiska ändamål som enligt bolagen är IT- och kassalösningar samt personallöner.

IT- och kassalösningar är vitala funktioner som under några som helst omständigheter inte kan stängas ner. Utöver detta bekostar vi även löner, som ju är 100 procent ordinarie då vi även temporärt måste stå för permitteringslönen samt sjuklönen. Med nuvarande likviditet pratar vi om överlevnad i endast ett par veckor framöver.

Det kritiska nuläge med akut likviditetsbrist gör att vi för närvarande är tvungna att hålla inne med betalningar till produktleverantörer samt majoriteten av våra butikers hyreskostnader. Det senare innebär att fastighetsägarna kan avhysa oss från lokalerna redan efter 14 dagar.

Annons

De som står bakom uppropet är sju personer som representerar sju anrika skoföretag och är enligt pressmeddelandet branschens företrädare i denna krissituation.

Peter Blomquist, vd på Scorettgruppen.
Bolaget är 31 år och har totalt 91 fysiska butiker samt e-handel.

Jan Smeds, vd på ANWR.
Bolaget är 101 år och har totalt 90 fysiska butiker i Sverige samt e-handel till respektive butik.

Torgeir Guldbrandsen, vd på Euro Sko Group Sverige.
Bolaget är 100 år och har totalt 52 fysiska butiker i Sverige samt e-handel.

Thomas Bergqvist, ägare och vd på Bergqvist Skor.
Bolaget är 116 år och har totalt 24 fysiska butiker i Sverige samt e-handel.

Lena Tropp, Johansson Skors fjärde generationens ägare.
Bolaget är 123 år och har totalt 15 fysiska butiker i Sverige samt e-handel.

Christer Jarméus, Jarméus Skor.
Bolaget är 68 år och har totalt 4 fysiska butiker i Sverige samt e-handel.

Katarina Antman, Ryns Skovaruhus.
Bolaget är 70 år och har totalt 5 fysiska butiker i Sverige samt e-handel.

Den äldsta skohandlaren har funnits sedan år 1897. Om alla dessa skohandlare går i graven kommer totalt 281 skobutiker i Sverige att stängas för gott.

Inom en till två månader kommer kassan att vara tom. Om vi fortsätter detta tapp som trenden påvisar kommer pengarna att ta slut innan maj, och hela den anrika svenska skobranschen kommer att gå i graven, säger Jan Smeds.

I Sverige har vi en lång tradition av familjeägda, näringslivskraftiga skoföretag med mångårig branschkunskap och kunskap kring skon som hantverk. Detta måste till varje pris förvaltas och bevaras för att kunna fortsätta gynna den inhemska ekonomin, och familjeägda företag med lokal förankring! Att kunna införskaffa skor i den lokala butiken på hemmaplan är även viktigt ur miljömässig hållbarhetssynpunkt.

"Behöver statens hjälp omgående"

Det som krävs för att den svenska skobranschen inte ska försvinna är "omgående åtgärder och stöd från staten". Nu föreslår skohandlarna ett krispaket för skobranschen.

Om krispaket anpassade utifrån våra verksamheter inte tillkommer akut kommer samhället och våra stadskärnor snart att präglas av en apokalyptisk gatubild utan vare sig social eller ekonomisk funktion, där gator och affärslokaler gapar tomma i alla kvarter.

Vi är medvetna och har förståelse för att regeringen får många spörsmål i saken, men vi skoföretagare befinner oss nu i akut likviditetsbrist och behöver statens hjälp omgående med rena stödåtgärder, inga lån då det inte hjälper oss nu i detta läge utan snarare stjälper oss. Det är dags att agera framåt då många arbetstillfällen och affärsmöjligheter står på spel.

Det som skohandlarna kräver från staten är:

  • Slopad moms under den pågående krisen.
  • Slopade arbetsgivaravgifter under den pågående krisen.
  • Korttidspermittering á 100 procent som ej behöver återbetalas.
  • Slopad sjuklön från 16 mars.
  • Slopade hyreskostnader (likt åtgärder man vidtager i Danmark).

Annons