Skräcken i handeln: ”En akut situation”

"Brottsligheten är oacceptabelt hög".

"Var tredje handlare råkade ut för en stöld den senaste veckan och var femte butik drabbades av hotfullt beteende från en besökare den senaste månaden", så beskriver Svensk Handels Trygghetsbarometer handlarnas situation i Sverige under årets tredje kvartal.

Brottsligheten som drabbar handeln är på oacceptabelt höga nivåer och kan i värsta fall leda till att butiker slår igen. Att regeringen går vidare med förslaget om tillträdesförbud är en viktig pusselbit för att bryta utvecklingen, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, i ett pressmeddelande.

Annons

Nivån för handlarnas brottsutsatthet har minskat under kvartalet men är, som ovan konstaterat, på fortfarande allvarligt höga nivåer. Nästan varannan handlare, eller 45 procent av handlarna, var utsatt för ett brott den senaste tiden. Det är, enligt Svensk Handel, den näst högsta nivån om uppmätts sedan Trygghetsbarometerns mätningar startade år 2018.

I rapporten angav hela 36 procent av butikerna att de råkat ut för stöld den senaste veckan, 19 procent drabbades av hotfullt beteende från en besökare eller kund och 20 procent utsattes för bedrägerier den senaste månaden.

Pandemin har skapat oro och förändrat livssituationen för många människor. Stressen och pressen har även ökat bland de kriminella, vilket är en viktig förklaring till att hot- och våldssituationerna i handeln sköt i höjden, fortsätter Per Geijer.

För att åtgärda den rådande situationen menar Svensk Handel att staten borde finansiera ordningsvakter för att klara av att upprätthålla lag och ordning, tills tillträdesförbud slår igenom.

Ambitionen att förstärka polisen är mycket angelägen, men vi kan inte blunda för att vi har en akut situation här och nu som måste lösas. Dagens situation gör att handeln lägger miljardbelopp på säkerhetshöjande åtgärder, de företag som inte har möjlighet att bära den kostnaden straffas dubbelt, avslutar Per Geijer.

Annons