Skyltmax milstolpe – avslöjar sin hållbarhetsplan: ”Bara början”

"Det har varit ett stort mål för oss".

E-handlaren Skyltmax tar steget mot att bli ett mer hållbart företag. Nu utropar man sig till först i branschen med att klimatkompensera för hela sin verksamhet.

Just klimatkompensation har ju dock varit lite omtvistat, men Skyltmax säger att det bara är ett steg på vägen mot att också minska sin klimatpåverkan över tid.

Annons

Vi som ett tillverkande e-handelsföretag är medvetna om att vi har en påverkan på klimatet och det vill vi ta ansvar för. Vi är stolta över det arbete vi har genomfört som gör att vi nu kan kalla oss ett 100 procent klimatkompenserat företag. Det har varit ett stort mål för oss, men det är bara början på vårt arbete. Nu har vi som mål att varje år framöver vidta åtgärder som gör att vi minskar vår totala koldioxidpåverkan per omsatt krona, säger John Eskilsson, vd på Skyltmax.

Företaget berättar att de beräknat alla sina koldioxidutsläpp och sedan arbetat för att minska dessa. Sedan kompenserar man för de utsläpp som inte kunnat reduceras. Man följer idag standarden GHG-protokollet.

Det är ett gediget arbete vi har utfört där vi har granskat och mätt alla våra utsläpp genom hela verksamheten, både direkta och indirekta. Det inkluderar allt från tillverkningsprocessen, transporter och skyltmaterialet till hur våra medarbetare tar sig till jobbet. Allt tas med i beräkningarna, säger Ulrika Rosén, hållbarhetsansvarig på Skyltmax.

Bland åtgärderna man genomfört återfinns en installation av inte mindre än 200 solpaneler på fastigheten, effektivisering av energianvändning och satsningar på nya, klimatsmarta material.

Att klimatkompensera innebär att vi finansierar ett projekt utanför vår verksamhet som binder lika mycket koldioxid som vi själva släpper ut. Vi kompenserar genom det skogsbevarande projektet Tropical Mix i Panama. Vi har valt att binda 10 procent mer koldioxid än vad vi beräknat för att även ha en felmarginal, vi klimatkompenserar alltså 110 procent. Våra beräknade utsläpp under senaste bokslutsåret uppgick till 862 ton koldioxid. Det innebär att vi binder 948 ton koldioxid, säger Ulrika Rosén.

Annons