Slog rekordet med 70 procent – hanterade 175 000 order

"Känner en otrolig stolthet".

Black Week blev en hektisk period för e-handlarna. Så även för tredjepartslogistikaktören E-logistik, som golvade sitt tidigare månadsrekord genom att skicka ut 175 000 order under november. Det var en ökning med hela 70 procent av de tidigare rekordet.

Vi hade förväntat oss att november månad kunde bli en ny rekordmånad men vi hade inte räknat med så jämn hög beläggning och inte heller att vi skulle krossa vårt tidigare rekord och nå hela 175 000 order. Självklart är det så att våra största kunder gått väldigt bra för att vi ska nå den här volymen men vi ser också en ökning på bred front där även nya kunder för hösten bidragit väldigt positivt, säger Jonas Hamrén Berggren, vd på e-logistik, i ett pressmeddelande.

Annons

Vi bedömer att Corona fortsätter påverka e-handeln positivt men det har funnits och finns en utmaning för våra kunder att få in varor tillräckligt snabbt i lager, fortsätter han.

Trots det enorma trycket verkar man ha klarat volymökningen väl. Enligt bolaget själva var man i fas med samtliga kundflöden omedelbart efter Cyber Monday.

Jag känner en otrolig stolthet över vad vårt produktionsteam presterat under november månad. Vi krossar vårt tidigare rekord för i år och ändå var vi helt i fas med alla våra kundflöden dagen efter Cyber Monday, det trodde jag inte om du frågat mig för en månad sedan. De omfattande förbättringar som gjorts under sommaren och hösten samt den upplärning av personal som gjorts har verkligen gett resultat, säger Kristoffer Blom, produktionschef på e-logistik.

E-logistik har sitt lager i Götene, säljkontoret i Göteborg och en returhubb i Tyskland via partnerskap.

Annons