Slutet för onödig luft i paket

Du har klickat hem en produkt från en e-handel. Du får en notis om leverans och går för att hämta ditt paket. Konstigt, paketet är större än du tänkte dig? Allt får sin förklaring när du öppnar paketet. Där ligger din nya produkt, men runtomkring är utrymmet fyllt med papper i konfettiformat och… luft?

En leverans från en e-handel ska aldrig resultera i dåligt miljösamvete på grund av hur paketet är packat. Att packa med onödig luft i paket leder till lägre fyllnadsgrad i bil, vilket leder till fler transporter ute på vägarna. Finns det någon vinnare i den ekvationen? 

En miljöbov ute på vägarna

Luft i paket är ett problem uppmärksammat från slutkonsumenten som sedan gett ringar på vattnet hos fraktbolag och e-handlare. Bilder på stora paket med en liten produkt i cirkulerar online och får många igenkännande reaktioner och kommentarer, och den allmänna uppfattningen är att detta inte är hållbart ur ett miljöperspektiv. 

”Vad är luft i paket? Det är viktigt att förstå att vi pratar om onödig luft, alltså inte själva produkten eller den emballering som krävs för att inte äventyra hur produkten når slutkunden. Kvalitet och kundupplevelse kommer först. Men onödig luft, det ska bort.” säger Jonas Ahlgren, VD på Shelfless Sverige.

E-handeln i stort har länge kritiserats för att vara en miljöbov, delvis på grund av just utsläppen från transporter. Dock är våra vägtransporter fortfarande en väsentlig del av Sveriges logistikflöde – men hur transporterna optimeras och hur fordonen drivs är frågor som har en direkt skillnad på dess miljöpåverkan. Genom att arbeta med att minska onödig luft i paket finns en stor potential att minska de utsläpp som orsakas av transporten – och även fraktkostnader för både slutkund och e-handlare. 

Vill du veta mer om Shelfless hållbarhetsarbete, läs mer här 

En 3PL aktör med en tydlig vision – Ingen onödig luft

När det kommer till att minska onödig luft i paket är automation en stor snackis. För att kunna tillgodose kunders förväntan på snabba leveranser, och för att hantera stora orderflöden på ett effektivt och hållbart sätt, är packautomation en innovativ och framtidssäker investering. Detta är en approach Shelfless Sverige har anammat. På Shelfless lager i Sverige finns det olika typer av automationslösningar som var och en bidrar till en mer hållbar logistikkedja, inte minst med fokus på att minska förekomsten av onödig luft, som leder till effektivt packade leveranstransporter och därmed även till färre transporter på vägarna.

”Det är ett krav vi har, att packautomationslösningarna ska fokusera på att reducera materialåtgång och förekomsten av onödig luft. Så har vår automation alltid varit, från den första till den senaste. Hur komprimerar vi paketen så mycket det bara går, utan att gå miste om kvalitet?” fortsätter Jonas Ahlgren.

Hur fungerar det i praktiken?

”Genom att ta bort onödig luft i paketen som skickas ut blir det vinst för slutkonsumenten, vinst för kunden, vinst för oss och vinst för miljön. Det finns bara vinnare här! Så frågan är - Hur tight kan vi bygga en låda utan att det äventyrar kvaliteten?” säger Jonas Ahlgren.

På Shelfless är det en självklarhet, målet är att reducera onödig luft till minimum. Packautomationerna läser på olika sätt av produktens dimensioner för att sedan anpassa dess låda, vilket resulterar i en tight förpackning. Det handlar om att optimera det packutrymme som finns. Det förekommer även manuella packstationer när produktens karaktär eller omständigheter kräver det, och där är onödig luft-mentaliteten densamma. Det finns en mängd emballage att välja på, så att även de manuellt packade produkterna förpackas säkert och utan onödig luft. 

”Slutkunden får en bättre upplevelse, och kunden får ett bättre fraktpris. Transportören får färre hämtningar och vi som leverantör får ett mer automatiserat flöde – så det finns många uppsidor för alla involverade i det här. Hade alla problem varit så här hade det varit ganska enkelt.” avslutar Jonas Ahlgren.