SmartGuy samlar alla sina nätbutiker på en sajt

SmartGuy Group satsar på ett gemensamt koncept för den nordiska marknaden. Precis som i Tyskland kommer koncernen att samla sina nätbutiker i Sverige, Danmark och Norge i en stor modebutik, StylePit. Samtidigt väntar en helt ny design på e-handelssajten.

Hösten 2013 valde SmartGuy-koncernen som dittills arbetat med en multi-brand strategi på den tyska marknaden, att slå ihop sina fem nätbutiker i landet till en, StylePit.de.

Nu väljer man att göra samma sak i de nordiska länderna och under andra kvartalet kommer SmartGuy, Smartgirl, Smartkids, Smartsport, Smartmen och StyleDelux i Danmark, Norge och Sverige att konsolideras i StylePit. Ett koncept som lanserades i Sverige i mars förra året.

Annons

– De senaste månaderna har varit en intensiv men givande process, då vi i samråd med styrelsen och vår engagerade personal, har diskuterat hur identitet och strategi kan bidra till att garantera gruppens legitimitet på e-handelsmodemarknaden, samtidigt som det garanterar koncernens långsiktiga tillväxt och lönsamhet på en mycket konkurrensutsatt marknad. Vår slutsats är att StylePit, på grundval av gruppens DNA, historia och starka plattform, är i en utmärkt position för att ta plats som Nordens e-handelsmodeplattform nummer ett. Detta kommer att vara vårt fokus, säger Thomas Wandahl, VD för SmartGuy Group.

Stänger ner kontor

Förutom att samla sina e-handelssajterna under ett och samma namn, kommer man även göra om den befintliga sajten. Den nya designen ska lanseras den 4 maj och den nya identiteten innebär också att man ska minska antalet varumärken successivt.

StylePit säger att man vill satsa på varumärken som är relevanta för företagets kunder och man ska även fokusera på sin egen kollektion. Det talas även om ett större fokus på den nordiska marknaden, något som bland annat innebär att man stänger ner sina kontor i Tyskland och Moskva.

Man flyttar samtidigt sitt kontor i Danmark, från Jyderup till Köpenhamn.

– På kort och medellång sikt kommer detta att innebära en rad förändringar, "investeringar" i StylePit och en ökad koncentration på vår nordiska hemmamarknad. Samtidigt kommer vi att fortsätta fokusera starkt på att optimera och effektivisera våra processer. Förbättrad tillväxt och lönsamhet kommer egentligen bara att märkas när vi väl har genomfört den nya strategin fullt ut, säger Thomas Wandahl.

Källa: Press

Annons