Snabba leveranser kan skapa risker i e-handeln: ”Har sett brister”

Arbetsmiljöverket granskar branschen.

Arbetsmiljöverket genomför just en granskning av e-handeln. Den påbörjades i augusti då man besökte utlämningsställen och paketterminaler, innan man nu i februari ger sig ut och tittar på lagerverksamhet hos e-handlare och pakethanteringen hos budfirmor och åkerier.

Beslutet att granska hela e-handelskedjan togs när man upptäckte hur stor påverkan respektive del har på varandra. Man tittar på belastningsergonomi och organisatorisk och social arbetsmiljö, men också hur man kan och bör riskminimera arbetet. Allt för att göra arbetet så hållbart och säkert som möjligt.

Annons

Så vad upptäcktes egentligen under den första delen av granskningen, på besöken hos utlämningsställen och paketterminaler?

Vi har sett brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det rör sig till exempel om att man inte har rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet eller inte genomfört särskilt mycket riskbedömning. I det så ingår belastningsergonomin och den organisatoriska sociala arbetsmiljön. Det vi kanske främst har sett på förhand är risker kopplat till tidsramar, det vi kallar ohälsosam arbetsbelastning, så vi har ställt en del undersökningskrav inom det området, berättar Eric Storbjörk, projektledare för den pågående inspektionsinsatsen, för Ehandel.

LÄS ÄVEN: Arbetsmiljöverket granskar e-handeln inför Black Friday

Nu har Arbetsmiljöverket ställt krav på arbetsgivarna att göra riskbedömningar samt utbildningar och systematiska rutiner för att kunna möta de utmaningar den ständigt växande e-handeln innebär. Extra viktigt blir det att ha alla rutiner på plats när högtrycket blir som störst under shoppingintensiva perioder.

Det är ett dilemma man har med väldigt pressade tidsramar som också både ökar risken för ohälsosam arbetsbelastning och försämringar i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Både på terminal och utlämning har man i stor utsträckning manuell hantering fortfarande och tar i paketen med händerna. Då kan det bli en väldigt hög belastning när man gör det under lång tid. Och hur blir det då inte när volymmängden ökar, både generellt men också under topparna mot slutet av året.

Belastningsproblematiken har alltså visat sig vara ett bekymmer både på utlämningsställen och terminaler. Här har Arbetsmiljöverket ställt krav kring tung manuell hantering och behovet av tekniska hjälpmedel.

Men även om man identifierat brister så sticker inte e-handeln ut som särskilt oansvarig eller riskfylld. Faktum är att den följer samma generella mönster som många andra branscher. Värt att notera är dock att detta är en lägesanalys halvvägs in i granskningen och inte en färdig rapport.

Nej, det är inte så att den här sektorn sticker ut. Vi riktar liknande krav till alla branscher. Men en generell tendens är att i snabbväxande verksamheter brukar arbetsmiljöarbetet släpa efter lite och e-handeln växer rätt snabbt. Vi får återkomma när vi har ett färdigt resultat efter inspektionerna 2020.

Annons

Varför har ni valt att granska e-handeln just nu?

Det är en kombination av två saker. Dels den nuvarande arbetsmiljöstrategin som löper 2016-2020 och i den ingår att titta på den förändrade arbetsmarknaden med allt det nya som kommer upp. Det andra är att vi varje år gör omvärldsspaningar. Då har vi märkt att det har varit problem på utlämningsställena, vilket har synts mest i media. Men sen har vi fått lite signaler från parterna både inom handel och på transportsidan som kan vara intressanta att kika på.

Annons