Sociala medier inget som konsumenten prioriterar

Konsumenter använder sig allt mer sällan av sociala medier när det ska shoppas. Det visar en ny undersökning som kartlagt konsumenters köpbeteende. Fysiska butiker ligger i topp när det ska handlas men Internet, e-post och appar är de främsta källorna för att samla information inför köpet.

Capgemini har i sin undersökning, Digital Shopper Relevancy 2014, som har genomförts i 18 länder kartlagt hur konsumenter beter sig inför ett köp. Den visar att kunder hellre lägger tid på att inhämta information kring en produkt eller tjänst från fysiska butiker eller digitala kanaler som appar, e-post eller digitala butikslösningar, än från sociala medier så som Facebook.

I Sverige, Finland och Storbritannien läggs minst vikt vid sociala medier, jämfört med konsumenter i övriga länder i undersökningen. Inför ett köp rankar svenskarna sociala medier sist när det gäller att söka information om varan eller tjänsten.

Annons

– Trots en kraftig ökning av Facebooks annonsintäkter samt Twitters innovativa marknadsföring finns det frågetecken kring hur och var sociala medier passar in i köpprocessen. Sociala medier så som Facebook och Twitter har minskat i betydelse i själva köpprocessen. Detaljhandlarna måste arbeta med varje skede i konsumenternas köpprocess för att vara konkurrenskraftiga, säger Peter Lindell, ansvarig för Retail på Capgemini.

Fysiska butiker viktigast vid köp

Globalt uppger 72 procent av de tillfrågade konsumenterna att den fysiska butiken är viktig eller väldig viktig för att genomföra köpet, jämfört med Internet som uppgår till 67 procent, undantaget elektronik. Men nätet är på uppgång.

Endast 14 procent uppger att de fysiska butikerna har blivit mindre viktiga, men mer än hälften, 51 procent, av tillfrågade uppger att de i framtiden kommer att spendera mer pengar i online-kanaler än i fysiska butiker.

Trots att fysiska butiker uppges vara viktigast vid själva köpet av en produkt eller tjänst, så är det främst de digitala kanalerna som är viktigast när det kommer till att inhämta information enligt 75 procent av de tillfrågade.

Digitala tillväxtmarknader

Mode är den bransch som har störst andel konsumenter som handlar på nätet. Hela 61 procent av de tillfrågade personerna hade e-handlat modeprodukter det senaste halvåret. Drygt hälften köpte elektronikprodukter, 44 procent köpte hälsoprodukter och 30 procent köpte mat på nätet.

Rapporten visar också att online-kanaler har betydligt större betydelse för konsumenter på tillväxtmarknader.

När konsumenter söker produktinformation, jämför priser eller genomför köp i länder som Brasilien, Mexiko, Indien och Kina är smartphones, sociala medier och tekniska butikslösningar viktigare än jämfört med konsumenterna på mogna marknader.

– Digital Shopper Relevancy”-rapporten visar att konsumenter på tillväxtmarknader är mer intresserade än personer på mogna marknader av att få personliga erbjudanden och rekommendationer, där personer i Indien, Mexiko och Brasilien uppger detta som mycket viktigt, säger Peter Lindell.

AnnonsKälla: Press

Annons