Sportamore är nu redo för börsen och Norden

Den planerade börsintroduktionen av sport och modebutiken på nätet, Sportamore, kan nu bli av. Detta sedan den planerade nyemissionen gett 65 miljoner kronor och tillräckligt många aktieägare för First Norths spridningskrav.

Sportamore beslutade tidigare i höst vid en extra bolagsstämma att börsnotera bolaget. I samband med att man ansökte om listning av bolagets aktier på First North genomförde man också en nyemission av aktier i ett försök att tillföra Sportamore 50 miljoner kronor för en fortsatt expansion.

Nymissionen blev övertecknad och totalt tillförs bolaget cirka 64,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Efter genomförande av emissionen uppgår det totala antalet aktier och röster i Sportamore till 6 572 778. Det anses som tillräckligt för börsens spridningskrav. Handeln i aktien förväntas inledas på First North den 25 oktober 2012 under kortnamnet ”SPOR”.

Annons

Redo för att expandera

Sportamore har sagt att man kommer att fokusera på fortsatt tillväxt på den svenska marknaden. Men tack vare börslistningen och nya pengar planerar man också att expandera verksamheten till Norge, Danmark och Finland.

– Vi tillförs det kapital som erfordras för geografisk expansion. Likviden kommer främst ska att användas till finansiering av det utökade varulager som behövs för att möta efterfrågan från nya marknader, säger styrelseordföranden Jan Friedman.

Sportamore flyttade för inte så länge sedan in i sitt nya lager på 8000 kvadratmeter strax utanför Stockholm. Ytterligare en del i deras offensiva tillväxtplan som ger dem förutsättningar att effektivisera och kapacitet att möta ökade volymer när de nu planerar att expandera i Norden.

 

Källa: Press, Market

Annons
Annons