Sportamore vill ta in nya pengar och sprida ägandet

Nätbutiken Sportamore, som fördubblade sin omsättning andra kvartalet, berättar idag att de avser genomföra en ägarspridning genom att erbjuda upp till 550 000 aktier till allmänheten. En nyemission skall alltså genomföras men med ett maximalt värde om 2,5 miljoner euro.

"Styrelsen avser att efter utgången av anmälningsperioden besluta att emittera de nya aktierna med stöd av bemyndigande lämnat på årsstämman i maj 2013. Styrelsen bedömer att priset i erbjudandet är marknadsmässigt och anser sammantaget att erbjudandet, som för att kunna tillgodose de ovan angivna syftena, sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kommer att bidra till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare."

Annons

Priset skall hamna på mellan 35 till 39 kronor per aktie och anmälningsperioden är den 16-29 september. Fulltecknas erbjudandet så tillförs Sportamore 2,5 miljoner euro.

"Det totala erbjudandet kommer inte att överstiga 2,5 MEUR och föranleder därför inte prospekt."

Detta erbjudande sker inför ett eventuellt listbyte till NASDAQ OMX, small cap, under 2014. I dag handlas aktien på First North.

Källa: Press

Uppdatering 14.30:
Sportamores VD, Johan Ryding, kommentarer nyemissionen:

– En bredare ägarbas bidrar till en ökad likviditet i aktien och ger oss sammantaget en bättre position inför ett listbyte som planeras kunna genomföras under kommande kalenderår. Vi tror att ett listbyte kan bidra till ett ökat intresse för bolaget och att vi på detta sätt ger nya intressenter möjlighet att investera i Sportamore och att vi därigenom skapar bästa värdetillväxt för såväl gamla som nya aktieägare, säger Johan Ryding, VD på Sportamore, till Ehandel.se.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!