Stark augustihandel

Detaljhandeln fortsätter att växa. Det visar siffror från SCB och HUI. Totalt växte försäljningsvolymen under augusti med 4,4 % jämfört med samma månad år 2009. Det var mer än vad analytikerna väntat sig. Det var framför allt bland sällanköpsvarorna som uppgången skedde. Där var ökningen hela 7,7 %.
HUI tolkar detta som att hushållen har en stark framtidstro. Men även vädret, som under augusti månad var svalt, ses som en del av förklaringen. Med en ökad ränta framöver kommer dock utvecklingen att mattas något under hösten, tror HUI. Totalt ligger prognosen på en utvecklingstakt under helåret 2010 på 3,0 %, 0,5 % under den försäljningsökning som skedde under år 2008 och 2009.

Annons
Annons