Stärk upp din kundtjänst utan att behöva anställa

Upptäck hur enkelt du kan få egen personal som sköter om din kundtjänst utan att du själv behöver anställa  

Fördelen med att ta in personal via en extern partner är först och främst priset. Dina kostnader som arbetsgivare sänks samtidigt som du får en mycket högre flexibilitet och skalbarhet hos bemanningen.

Den bästa lösningen är enligt OnlineFactory, ett outsourcingbolag med fokus på svensk e-handel, att du får din egen personal som uteslutande arbetar för dig, och som således blir experter på just er. 

 Om ett företag vill utforska en outsourcad lösning för sin kundtjänst, hur går det då till hos OnlineFactory?

– När kunder kommer till oss lyssnar vi först på hur deras behov ser ut. Sedan tar vi fram ett lösningsförslag som är anpassat till detta. I grund och botten förser vi våra kunder med helt egen personal, som uteslutande arbetar för dem i deras egna system. Precis som att de skulle ha en anställd som jobbar på distans. Vi rekryterar in resurser specifikt för varje kund, för att hitta rätt person till rätt plats. Detta gör att ni kan få språkkompetens inom hela Norden och Europa, berättar Fredrik Bergh, försäljningschef hos OnlineFactory.

Den kostnadseffektiva lösningen öppnar också upp för bredare täckning hos din kundtjänst.

– Vi tar endast ett fast timpris som alltid är samma. Det gör att ni kan hålla kundtjänsten öppen även på kvällar och helger om så önskas, och det tillkommer inga extra kostnader. Oavsett hur behovsvolymen ser ut så kan vi alltid ta fram en lösning som passar er. Ni bestämmer både tidsschema och antal timmar.

Få ett eget lösningsförslag till din e-handel. Kontakta OnlineFactorys försäljningschef här: fredrik.bergh@onlinefactory.se

För mer information: www.onlinefactory.se