Storbritannien dominerar näthandeln över gränserna

E-handeln mellan de europiska länderna ökar, men inte så mycket som alla hoppats på. Under 2013 väntas den gränsöverskridande e-handeln stå för drygt 10 procent av den totala försäljningen. För att öka handeln jobbar EU nu med olika åtgärder för att underlätta för e-handlare och konsumenter.

Enligt en rapport från EU-kommissionen shoppar 43 procent av den vuxna befolkningen i EU på nätet. Men vi är sämre på att handla från andra länder än vårt hemland. Enligt en annan rapport från brittiska IMRG kommer den gränsöverskridande e-handeln inom EU endast stå för 10,6 procent av den totala försäljningen under 2013.

Totalt rör det sig om 36 miljarder euro, det är en ökning med 38 procent jämfört med 2012 då den siffran landade på 26 miljarder euro.

Annons

Bäst på gränsöverskridande e-handel är Storbritannien. Förra året spenderade européer utanför Storbritannien 7.4 miljarder euro på brittiska e-handelssajter och enligt IMRG:s prognoser kommer den siffran överstiga till 10 miljarder euro under 2013, en ökning med 36 procent.

– När den inhemska marknaden har börjat visa tecken på mognad, så har även gränsöverskridande marknader blivit väldigt attraktiv för återförsäljare i Storbritannien. Det erbjuder flera möjligheter för fortsatt tillväxt allt eftersom de marknaderna utvecklas och konsumenterna börjar titta på andra alternativ som finns på nätet, skriver IMRG i rapporten.

Skräddarsy sortimentet

Men även om e-handeln över gränserna ökar, så är många europeiska konsumenter fortfarande tveksamma till att handla på nätet utanför sina hemländer. En del känner fortfarande oro för oseriösa handlare, och fortfarande återstår det hinder som komplicerar för både e-handlare och konsumenter.

Därför jobbar man nu inom EU för att skapa en smidig inre marknad. Bland annat vill man ta fram en ny köplag som ska göra det enklare att sälja varor på export över nätet. Samtidigt pågår ett arbete för att ta fram en gemensam lagstiftning kring gränsöverskridande leveranser inom EU.

Och enligt Andrew McClelland på IMRG, gäller det för e-handlare att skräddarsy sortimentet och sin sajt för att lyckas i andra länder och kulturer.

– Att expandera internationellt är komplext. Återförsäljare måste noga välja vilka marknader som är lämpliga för dem, snarare än att bara tänka på inkomster och tillväxt. Att noga sondera terrängen är viktigt när det handlar om gränsöverskridande handel. Vi har sett flera lyckade fall av e-handlare som nått framgång genom att sälja produkter som inte är så välkända här i Storbritannien.

Källa: IMRG

Annons

Annons