Strängare krav på gång vid fakturaköp – här är betalbolagens dom

Nytt lagförslag.

Vi har redan sett det vid kortköp och nu kan det även vara på väg till fakturabetalningarna. Vi pratar förstås om krav på kunden om att identifiera sig, till exempel med hjälp av Mobilt Bank-ID.

För ungefär en vecka sedan meddelade regeringen att ett nytt lagförslag på området har skickats ut på en remissrunda. Anledningen är att man vill få ner mängden bedrägerier som kan kopplas till e-handelsköp.

Annons

Vi avser att ta krafttag mot denna möjlighet i det att vi inför tvåstegsautentisering också på fakturaköp, på samma sätt som gäller för vanliga betalningar, säger finansmarknadsminister Max Elger till Svenska Dagbladet.

"Positivt inställda"

I dag räcker det ofta med att uppge namn, personnummer och postadress för att beställa på faktura. Men om den nya lagen går igenom kommer det alltså att bli aktuellt med strängare regler.

Vår förväntan är att antalet bedrägerier med fakturaköp kommer att sjunka i den stund vi inför högre identifikationskrav, fortsätter Max Elger.

Totalt har 31 remissinstanser nu blivit ombedda att ge sina kommentarer på förslaget. Det handlar om bland andra ARN, Finansinspektionen, Polismyndigheten och Svensk Handel. Några betalbolag har inte tillfrågats men det har däremot samlingsorganisationerna Swedish FinTech Association och Svenska Bankföreningen.

Alla som vill är dock fria att lämna in sina synpunker. Vi på Ehandel bestämde oss för att kolla hur lagförslaget har tagits emot av Qliro, Klarna och Walley, tre av de största betalaktörerna inom svensk e-handel. Deras verksamheter hör till dem som skulle kunna påverkas om lagändringen blir verklighet.

Vi är positivt inställda till alla initiativ som förbättrar säkerheten för konsumenter vid näthandel, skriver Jonas Arlebäck, tillförordnad vd på Qliro, i ett mejl till redaktionen.

Hur påverkas er verksamhet om lagen blir verklighet?

De kunder som önskar kan redan idag enkelt aktivera en funktion hos Qliro som gör att Bank-ID alltid triggas vid kreditköp. Det sker också generellt alltid en kundautentisiering vid kreditköp men den kan ske vid olika tillfällen i köpprocessen som vid köptillfället eller utlämningstillfället. Om lagen träder i kraft om att införa tvåstegsautentisering som Bank-ID för alla fakturaköp för samtliga kunder kommer vi göra anpassningar i vår kassa.

Annons

"Utvärderar löpande"

Qliro kommer inte själva att lämna in något remissvar, utan kommunicerar via Sweden FinTech Association.

Hos Klarna planerar man dock att lämna in ett eget svar.

Vi har dock ännu inte analyserat förslaget tillräckligt för att kunna kommentera det. Generellt så välkomnar vi ambitiösa mål från myndigheter och politiska beslutsfattare, men anser att vägen dit inte bör regleras i detalj, skriver Filippa Bolz, pressansvarig för Norden på Klarna, till Ehandel.

Vi har även varit i kontakt med Collector Bank, som driver e-handelskassan Walley, angående det nya lagförslaget.

Vi utvärderar löpande nya lagförslag och riktlinjer. Vi ställer oss positiva till åtgärder som minskar risken för bedrägerier. För närvarande ser vi över det specifika lagförslaget internt, skriver Mikael Anstrin, General Manager för Walley, i ett mejl till redaktionen.

Remissvaren ska vara inlämnade senast den 10 maj. Regeringens förhoppning är att den nya lagen ska kunna träda i kraft den 1 januari 2023.

LÄS ÄVEN: Betalbolagen ger nya fakturalagen grönt ljus: "Positivt inställda"

Annons