Strategi för marknadsföring i sociala medier

De sociala medierna blir allt viktigare som verktyg för marknadsföring av e-handelsplatser. Det är dock svårt att få konkreta resultat med den här typen av marknadsföring.

En av anledningarna är att verktygen som används inom webb 2.0, att det är svårt att hitta en bra strategi för effektiv marknadsföring. Vad som fungerar beror på vilken typ av vara och tjänst som företaget säljer, hur konkurrenterna arbetar och hur kundernas vanor på internet ser ut.

Annons

Getelastic har sammanställt tio handfasta tips på aktiviteter som ger merförsäljning för de flesta, om än i varierande grad. Bland dem kan en fansida på Facebook, Twitter, bloggande och widgets och recensioner inräknas. Hur dessa kan användas på ett konkret sätt kan du läsa mer om på http://www.getelastic.com/top-ten-2-dot-0/.

Annons