Superförbudet träder i kraft – 33 ämnen blir olagliga i kläder

"Ett sätt att snabba på processen".

Den 1 november i år förbjuds 33 särskilt farliga ämnen som förekommer i textilier. Beslutet klubbades av EU i början på 2018 och snart är det alltså dags att verkställa det. Det handlar om cancerframkallande CMR-ämnen mutagena och reproduduktionstoxiska ämnen som i värsta fall kan orsaka bestående skador vid exponering även i en mycket låg mängd.

Det nya är att de 33 ämnena och ämnesgrupperna inte tidigare varit reglerade i textil. Ofta regleras ämnen ett i taget, men i detta fallet är det alltså flera ämnen som reglerats samtidigt, säger Karin Alkell, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen, till Ehandel.

Annons

Om dessa ämnen är så farliga, varför har inte det här förbudet tillkommit tidigare?

Det beror på att det tar tid att ta fram nya EU-regler, särskilt när det gäller att besluta om ett förbud. När i tiden en regel tas fram beror också på kunskapsläget som det ser ut just då. Det är en lång process med många inblandade parter. Att reglera flera ämnen samtidigt är ett sätt att snabba på processen.

Det finns ett stort antal ämnen som kan förekomma i produkter och varor och som kan behöva regleras. Det är därför även viktigt att företag arbetar aktivt med att byta ut de farligaste kemiska ämnena redan innan ett eventuellt förbud.

Men vad händer då om man bryter mot förbudet? Vid användning av de här kemikalierna riskerar man, från och med 1 november och framåt, rättsliga efterspel. Där kan bland annat böter utdömas, men den exakta summan avgörs från fall till fall.

Vi vet inte på förhand vilka belopp det kan handla om, eftersom det inte är Kemikalieinspektionen som dömer ut böter. Vid misstanke om brott lämnar Kemikalieinspektionen en anmälan till miljöåklagare som tar ställning till om ärendet ska drivas vidare. Företagsbot är något som domstolen beslutar om. Om det är fråga om ett strafföreläggande så beslutar miljöåklagaren. Storleken på boten sätts bland annat utifrån hur allvarligt brottet är, säger Karin Alkell

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!