Svårt för E-handelssystem att prata med varandra

E-handeln växer stadigt och har blivit en viktig del i ett större tekniskt ekosystem. Men samtidigt som komplexiteten ökar så verkar inte e-handelssystemen riktigt hänga med. En ny undersökning visar att nästan hälften av de tillfrågade anser att systemintegration är den största utmaningen för att växa e-handeln.

Econsultancy har i samarbete med Neoworks tagit en lite närmare titt på e-handelsteknik och funktionalitet. Här har de undersökt de viktigaste aspekterna av e-handelsfunktionalitet och integration, samt hur företag värderar hur väl deras lösningar presterar inom dessa områden.

I undersökningen framkommer det att 43 procent av kunderna och 48 procent av leverantörerna anser att integration med befintliga system är den största teknikrelaterade utmaningen för e-handel. 23 procent av kunderna och 42 procent av leverantörerna lyfter också fram brist på tekniskt kunnande/kapacitet för e-handel.

Annons

Framför allt är det integrationerna som blir lidande eftersom detta kräver djup teknisk kompetens. Enligt e-handelsleverantören Ateles är de höga siffrorna anmärkningsvärda, men tyvärr inte så överraskande.

– Den uppgift som är mest komplex för att genomföra ett lyckat e-handelsprojekt är just relaterad till integrationerna. Det är också detta som skapar förutsättningar för att e-handeln ska fungera väl i lång tid framöver vilket också gör integrationerna väldigt kritiska, säger Jonni Harrius, Head of Business Development, Ateles.

Han pekar också på att systemintegration är extra viktigt inom e-handel för att bland annat kunna visa korrekt pris och leveransdatum för produkterna, samtidigt som e-handlaren måste minimera det manuella arbetet med hantering av antal orders och reklamationer.

– I takt med att komplexiteten i e-handeln bara växer och blir en integrerad del i hela affären genom en omnichannelstruktur, så växer viktigheten av att integrationerna är av hög kvalité varje dag. Annars fungerar de hämmande på tillväxten. E-handeln är idag en viktig del i ett större tekniskt ekosystem.

En kostsam läxa

Ett skäl till att det ser ut så här är att antal e-handelsleverantörer inte hunnit växa i samma omfattning som marknaden har vuxit. Detta har resulterat i att en rad andra aktörer bygger e-handelslösningar vars specialistkompetens ligger inom andra områden, exempelvis webbutveckling och front-end enligt Jonni Harrius.

– Leverantörer med denna kompetensen utgör också största gruppen av respondenterna från leverantörssidan i denna undersökningen och det är troligtvis starkt bidragande till att siffrorna är så höga när det kommer till brist på djup teknisk kompetens och integrationsarbete.

Men Jonni Harrius tror att problemet kommer att lösa sig själv med tiden.

– Vi kommer under det närmaste året se flera stora aktörer som kommer att byta plattform/leverantör för att bland annat integrationerna inte är på plats. Dessa har tyvärr fått ta en kostsam läxa runt vad det innebär när integrationerna inte är av hög kvalité och detta kommer vara en större del av kravställandet på ny plattform och kompetens hos implementatör, säger Jonni Harrius.

Annons

Källa: Press

Annons