Svensk Distanshandel blir Svensk Digital Handel

Svensk Distanshandel byter namn. Från och med den 30 januari heter organisationen Svensk Digital Handel. Namnbytet är ett led i en satsning för att nå fler branscher och ge sina medlemmar bättre möjlighet att framtidssäkra sin verksamhet.

Samhället digitaliseras i allt snabbare takt och den digitala handeln blir allt viktigare. Under 2013 omsatte detaljhandeln inom e-handeln i Sverige uppskattningsvis 37 miljarder kronor, en ökning med 17 procent jämfört med året innan. I jämförelse växte detaljhandeln som helhet med 1,9 procent under samma period.

– Digitaliseringen ger enorma möjligheter för handeln och det är viktigt för oss att hjälpa våra medlemmar att ta till vara potentialen i den här utvecklingen, säger Jonas Ogvall, vd för Svensk Digital Handel.

Annons

Som en del i en satsning för att nå fler branscher, och ge sina medlemmar bättre möjligheter att framtidssäkra sina verksamher, byter nu Svensk Distanshandel namn till Svensk Digital Handel. Namnbytet sker samma dag som Distanshandelsdagen 2014, alltså den 30 januari.

– Organisationens medlemmar har alltid gått i bräschen för nya sätt att göra affärer, utifrån vad kunderna vill ha. Först var det postorderföretagen, som förstod hur viktigt det var för många människor att få varorna bekvämt hemskickade. Sedan har många av distanshandelns företag blivit pionjärer inom digital handel, när kunderna önskat handla via sina datorer, mobiler eller surfplattor, säger Jonas Ogvall.

En naturlig utveckling

Svensk Digital Handel, som är en del av Svensk Handel, vill vara en mötesplats för alla slags företag inom den digitala ekonomin. Freddy Sobin, styrelseordförande i Svensk Digital Handel, är övertygad om värdet av att föra samman traditionella distanshandelsföretag och andra digitala branscher, som säljer tjänster inom exempelvis nöje eller resor.

Inte minst ser han det som en naturlig utveckling när allt fler företag ägnar sig åt en kombination av varu- och tjänstehandel.

– Digital handel är en komplex verksamhet, som ständigt förändras. Det betyder också att den beskrivits med väldigt många olika namn, som e-handel, m-handel, t-handel, multikanal och så vidare. Vårt namnbyte är ett sätt att tydligt tala om vad vi och våra medlemmar fokuserar på säger Freddy Sobin, styrelseordförande i Svensk Digital Handel.Källa: Press

Annons