Svensk Handel: “Det rättsliga lotteriet måste upphöra”

“Ger inte handlarna det skydd som utlovats”.

Branschorganisationen Svensk Handel är inte alls nöjda med hur lagen om tillträdesförbud fungerar i praktiken. Organisationen har tittat på de 483 ansökningar om tillträdesförbud som inkom under fjolåret och kan konstatera att 234 beviljades, strax under hälften. Och 74 procent av de meddelade tillträdesförbuden överträddes under samma år.

Problemet är dock inte bara att många ansökningar nekas, utan också att lagen verkar behandlas olika i olika delar av landet.

Annons

På vissa håll beviljas majoriteten av ansökningarna, medan en ansökan i Malmö eller Eskilstuna leder till avslag, skriver Svensk Handel.

Den nya lagen infördes i mars 2021 och tanken är att bidra till att butiker ska vara en fredad zon från brott.

Lagen om tillträdesförbud till butik måste bli effektivare för alla de handlare som vill säkerställa tryggheten för personal och besökande kunder. De stora skillnader som kan noteras runt om i landet kan inte förklaras på annat sätt än att våra åklagarkammare fortsätter tolka lagen olika. Det rättsliga lotteriet måste upphöra, säger Nina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel.

Branschorganisationen har i sin undersökning även noterat att 95,4 procent av alla ställningstaganden saknade motivering.

Handlare runt om i landet förtjänar tydliga besked kring varför ett visst beslut fattas, för att de på så vis ska kunna dra lärdom och veta vad som gäller. Det är uppenbart att så inte sker idag, säger Nina Jelver.

Annons