Svensk Handel i uppror mot modeskatten – 100 företag hotas

Kan slå hårt mot pressad bransch.

Regeringen har lämnat ett förslag på en sko- och klädskatt och på fredag löper remisstiden ut för de som har synpunkter på utredningen "Skatt på modet". En av de starkaste motståndarna till det här förslaget, som kan slå hårt mot en redan pressad bransch, är Svensk Handel.

Det är anmärkningsvärt hur pass svårt det är att hitta politiska företrädare som står upp och försvarar skatten, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel, i ett uttalande.

Annons

Förslaget dök upp i april och innebär att samtliga kläder och skor, även begagnade, kommer att beskattas med 40 kronor per kilo om produkterna innehåller någon av de kemikalier som utredningen listar som farliga. I samma utredning bedöms dock 80 till 90 procent av de kläder och skor som säljs i Sverige helt vara utan dessa kemikalier. Men inte heller de kemikaliefria plaggen går fria från beskattning, utan där ska 5 procent av skatten betalas.

Vi är på väg att införa en omfattande skatt på företag och jobb, som ingen egentligen verkar vilja ha, säger Mats Hedenström.

Införandet av skatten föreslås bli 2022, men Svensk Handels förhoppning är att stoppa den helt och hållet. I utredningen framgår att runt 700 arbetstillfällen hotas och 100 klädföretag kan tvingas lägga ned om skatten införs.

Annons