Svensk Handel jublar efter regeringens besked: “Väldigt tacksamma”

Klara datum för restriktionslättnader i handeln.

Samhället kommer under de kommande månaderna att återgå till det normala. Det beskedet gav regeringen på en presskonferens under gårdagen, då det också framfördes hur Sverige ska öppnas upp i fem steg med start den 1 juni.

Köpcentrumregel försvinner i nästa vecka

Först i steg 3, som är planerat till den 15 juli, kommer det att bli aktuellt med några större förändringar för handelns del. Då ska nämligen reglerna avseende hur många som får vistas inomhus respektive utomhus tas bort.

Annons

Men redan den 1 juni försvinner specialregeln om att sitta fler än en person vid varje bord för köpcentrum och andra större handelsplatser. Som det är nu får man sitta fyra personer vid ett bord och det är i en restaurang eller på ett café med en ingång från gatan, men alltså endast en person per bord ifall serveringen sker i till exempel ett köpcentrum.

Goda nyheter, tycker Svensk Handels näringspolitiske chef Mats Hedenström. Han tycker att maxkravet på en person per bord har utgjort den “märkligaste” pandemiregeln av alla, och trycker på vikten av tydlighet i det fortsatta arbetet för att bekämpa pandemin.

Det ska vara lätt att göra rätt och just den regeln har ju varit helt obegriplig för gemene man. Så vi är väldigt tacksamma för att den försvinner, säger han till Ehandel.

Och från den 15 juli kan alltså kraven gällande maxantal i butik och regeln om att handla ensam också försvinna.

Vi ser väldigt positivt på detta. Delar av handeln har haft det väldigt tufft under drygt ett år nu.

"Ovärderligt"

Som förmodligen ingen missat vid det här laget har vissa branscher i handeln gått väldigt bra under pandemin. Mats Hedenström pekar till exempel på livsmedelsbranschen, som gått starkt framåt inte minst inom e-handeln.

Men för andra branscher har det sett mindre positivt ut.

Allt som på något sätt bygger på möten mellan människor har tagit stryk. Inte minst inom skor och kläder är det förstås ovärderligt att samhället börjar öppna upp igen.

Annons

Svensk Handels sammantagna bedömning är att det var positiva nyheter som nådde branschen under gårdagen.

Vi var glada efter presskonferensen i går och känner nu ett hopp om att åtminstone andra halvan av sommaren kan bli starten på ljusare tider för våra medlemmar.

LÄS ÄVEN:

Annons