Svensk Handel kommenterar det nya konsumenträttsdirektivet

För ungefär två veckor sedan skrev vi om det nya EU-direktivet, gällande bl.a. fria returer, och de ändringar som skett i lagförslaget. Till exempel hade kravet på fria returer, på ordervärden över 40€, slopats efter förhandlingar.

Både Dagens Handel och Market skriver idag om detta och Svensk Handel har kommenterat det hela:

Annons

 – Svensk Handel är i stort positiv till den kompromiss som den senaste tidens förhandlingar lett fram till, dock måste direktivet i sin helhet ses som ett misslyckande för förverkligandet av den inre marknaden, säger Stefan Kvarfordt, ansvarig för EU:s inre marknad på Svensk Handel.

Svensk Handel är alltså missnöjda med direktivet i sin helhet. Detta eftersom det inte fullföljer sitt mål om att harmonisera konsumenträtten inom EU och förenkla den gränsöverskridande handeln.

– Det är beklagligt att se att den ursprungliga tanken om en fullharmoniserad inre marknad gått om intet, säger Stefan Kvarfordt som menar att Svensk Handel är mycket tveksam till om direktivet kommer att innebära någon förenkling för den gränsöverskridande handeln överhuvudtaget.

Svensk Handel är en av de organisationer som arbetat för det nya konsumenträttsdirektivet, i ett försök att fullständigt harmonisera de regler som gäller inom EU. Nu menar Svensk Handel att direktivet är alltför fragmenterat där vissa regler harmoniseras medans andra blir landsspecifika.

En annan del i direktivet som strukits, efter förhandlingar, var den om att e-handlare skulle tvingas att sälja till samtliga EU-länder.

Annons