Svensk Handel och Svensk Distanshandel är nu ett par

Svensk Handel har nu gått samman med Svensk Distanshandel (SDh) och meddelar att de stärker sitt fokus på e-handeln. Syftet med samarbetet är att öka Svensk Handels kompetens inom e-handel, något som ska öka medlemsföretagens konkurrenskraft i Sverige och utomlands. Dag Klackenberg, vd på Svensk Handel, säger följande:

– Samarbetet skapar förutsättningar för att effektivt driva frågor som rör e-handelns utveckling och kompetensförsörjning i branschen. Genom samarbetet stärks nu de allt viktigare e-handelsfrågorna inom Svensk Handel.

Annons

Gunnar Rydman, på Svensk Distanshandel, har följande kommentar:

– För e-handelsföretagen innebär samgåendet bättre medlemsnytta, det stärker också Svensk Distanshandels position och vi får möjlighet att växa i samma takt som distans- och e-handeln.

Svensk Distanshandel skall fortsätta med sin certifiering, Trygg E-handel, och tillsammans med Svensk Handel kommer de även att arbeta med påverkan av lagar och regler – både i Sverige och internationellt.

Källa: press

Relaterade nyheter:
Svensk Distanshandel och Svensk Handel har slagit sina kloka huvuden ihop

Annons