Svensk Handel om Temu och Shein: “Vi ser allvarligt på signalerna”

Uppmanar Konsumentverket att agera.

Svensk Handel har pratat med sina systerorganisationer ute i Europa och fått oroande signaler därifrån gällande aktörer som Temu och Shein. Enligt uppgifter har de kinesiska e-handlarna agerat i strid med konsumentskyddslagstiftning.

Krasst innebär detta att det finns risk för att även svenska konsumenter drabbats, givet att såväl Shein som Temu fortsätter att ta marknadsandelar, skriver Svensk Handel och fortsätter:

Annons

Att stora e-handelsföretag från tredje land, i detta fall Kina, tillåts agera som om reglerna inte gäller för dem skadar den svenska handeln och dess konkurrenskraft.

"Stävja illojal konkurrens"

Svensk Handel kräver att konkurrensen sker på lika villkor och har nu skickat ett brev till Konsumentverkets Generaldirektör och konsumentombudsman Cecilia Tisell. I brevet uppmanar man Konsumentverket att agera mot Temu och Shein.

Vi ser allvarligt på de signaler vi har fått från våra systerorganisationer i andra EU-länder om Temu och Sheins agerande på den europeiska marknaden. Ansvariga tillsynsmyndigheter har en viktig roll att spela för att stävja illojal konkurrens. Svensk Handels åsikt i frågan är tydlig. Alla företag som är aktiva inom EU måste följa samma regler, säger Martin Kits, chef för näringspolitik och opinionsbildning på Svensk Handel.

Annons