Svensk Handels näringspolitiska chef: “Dags att tacka för mig”

"Arbetat idogt och uthålligt för handelns bästa".

Mats Hedenström, som i drygt sju år varit näringspolitisk chef på Svensk Handel, väljer nu att lämna organisationen.

Det är nu dags att tacka för mig. Jag kommer under september lämna uppdraget som näringspolitisk chef på Svensk Handel. Det känns naturligt att göra detta nu när vi förhoppningsvis kan lägga pandemin bakom oss och fokus mer kan läggas på handelns digitala omställning och hur såväl framtidens medlemmar som handelsföretag kan komma att se ut, skriver Mats Hedenström i ett längre inlägg på LinkedIn, och avslutar med:

Annons

Jag kan också se tillbaka på det uppdrag jag tog på mig för drygt sju år sedan och konstatera att det är slutfört såtillvida att handelns röst verkligen har stärkts och att vi gemensamt har gjort Svensk Handel till en stark kraft att räkna med.

Avgången kommer i samband med att Svensk Handel förändrar organisationen.

Förändringen innebär att avdelningarna näringspolitik och kommunikation slås ihop under en gemensam avdelningschef. I samband med förändringen har Svensk Handels näringspolitiska chef, Mats Hedenström, beslutat sig för att lämna Svensk Handel, skriver organisationen i ett pressutskick.

Mats Hedenström lämnar Svensk Handel den 9 september och Stefan Kvarfordt inträder då som tf. näringspolitisk chef fram till dess att den nya organisationen är på plats.

Jag vill framföra ett varmt tack till Mats Hedenström för de många och stora insatser han gjort för Svensk Handel och därmed för vår bransch. Han har arbetat idogt och uthålligt för handelns bästa under en lång följd av år, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.

Annons