Svensk Handels nya strid – vill lagstifta mot Wish

Försäljning från tredje land ska regleras.

Jublet över de nya reglerna för Kinapaketen har knappt hunnit tysta förrän det är dags för Svensk Handel att ta nästa strid. Den här gången handlar det om att plattformar som säljer från tredje land, till exempel Wish, ska avkrävas samma ansvar för produktsäkerhet som traditionella EU-aktörer.

Det skapar ytterligare snedvridning i konkurrensen när produkter som privatimporteras från tredje land inte behöver leva upp till samma krav som aktörer etablerade i Europa måste följa. Det blir ett kryphål i lagen när säljaren finns i ett annat land, till exempel Kina, säger Stefan Kvarfordt, näringspolitisk expert på Svensk Handel, till Ehandel.

Annons

Det kan röra sig om allt från ej certifierade och direkt farliga mobiltelefonladdare till produkter som innehåller en ohälsosam mängd farliga kemikalier.

Det säljs produkter som inte alls uppfyller den lagstiftningen vi har i Europa. Vi reglerar oss själva, men samma regler gäller inte för privatimporten. I alla fall inte i praktiken. Det finns i dag inga möjligheter för våra myndigheter att bedriva effektiv tillsyn och marknadskontroll mot de som tummar på reglerna.

Det är fortfarande ett område som vi ser behöver åtgärdas från EU:s sida. Det handlar om att skapa ett gemensamt EU-regelverk. De här lagstiftningarna är till för att se till att vi ska ha säkra produkter på marknaden och att konsumenter ska ha vissa rättigheter.

Vad vill ni ska ske rent konkret för att få till en förändring?

Vi vill se att EU-kommissionen under den kommande mandatperioden ser över den ansvarsfrihet som finns för e-handelsmarknadsplatser, som säljer varor från tredje land. Där ser vi i dag problem.

Det är praktiskt taget omöjligt att bedriva en effektiv kontroll. Och precis som handlare som är etablerade i Sverige, eller andra europeiska länder har ett ansvar så bör även plattformar åläggas ett tydligare ansvar i de här specifika situationerna.

EU-kommissionen har utlovat att de kommer att se över frågan under mandatperioden. Men åt vilket håll vindarna blåser är ännu alldeles för tidigt att avgöra.

EU-kommissionens ordförande har sagt att det är något man kommer att titta på. Men diskussionen är ännu i sin linda. Vårt arbete består just nu i att förklara vår situation för beslutsfattare i Sverige och Bryssel. Det är fortfarande tidigt i processen, men det är en viktig fråga. Vi kan inte ha en lagstiftning som bara gäller aktörer etablerade i Europa, konstaterar Stefan Kvarfordt.

Annons

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!