Svenska brev stoppas efter USA:s nya regler – myndigheten granskar

"Det är viktigt".

Sedan den 1 september har det blivit svårare att skicka brev till USA. Runt 50 brev från avsändare, främst privatpersoner, i Sverige stoppas varje dag, uppger Post- och telestyrelsen.

Anledningen är US Posts nya regler, som kräver att brev ska märkas och tulldeklareras på ett annat vis i dag. Allt för att stoppa att försändelser med otillåtet innehåll letar sig in i landet.

Annons

Därför ska myndigheten nu granska Postnords hantering av situationen.

Enligt Postnords tillståndsvillkor ska brev komma fram till mottagaren inom den tid som anges i operatörens kunderbjudande. Om Postnord inte skickar breven till USA lever inte företaget upp till kraven, skriver de i ett pressmeddelande.

Man vill bland annat veta när Postnord fått information om regeländringen i USA och hur man agerat på detta.

Det är viktigt att Postnord informerar om hur användarna ska agera för att adressera breven korrekt enligt de amerikanska reglerna. PTS vill undersöka hur Postnord har agerat för att hantera denna situation, kommentar Emma Maraschin, chef på PTS enhet för postfrågor.

De brev som saknar avsändare kan hamna hos PTS avdelning för saknade brev. De försöker sedan identifiera vem som skickat brevet för att kunna göra en återsändning.

Annons