Svenska e-handelsjätten ska bli klimatneutral 2030 – ”nästa nivå”

"Vi kommer satsa på cirkulära affärsmodeller".

IT och elektronik är kanske inte det första som dyker upp i huvudet när man tänker på hållbarhet. Men nu utmanar Dustin den bilden och ska bli helt klimatneutrala och cirkulära till år 2030.

Nu slutredovisar vi de mål vi satt upp fram till 2020 och det är dags att ta vårt hållbarhetsarbete till nästa nivå genom att höja ribban ytterligare, säger Henrik Lampa, hållbarhetschef på Dustin, i ett pressmeddelande.

Annons

Strategin består av tre mätbara mål där man ska vara klimatneutrala genom hela värdekedjan, ha ett helt cirkulärt erbjudande och vidtagit hundra åtgärder för att bli bättre på social jämlikhet.

Rent konkret innebär våra nya mål bland annat att vi kommer att använda oss av klimatneutrala kundleveranser och förlägga vår produktion till fabriker som drivs av sol och vind. Vi kommer också att fortsätta satsa på cirkulära affärsmodeller där återanvändning av hårdvara är en mycket viktig del, förklarar Henrik Lampa.

Man lyfter även fram vikten av det sociala ansvarstagandet. Att miljöarbetet inte bara handlar om klimat.

Vi tror på mångfald och inkludering där vi tar vara på hela talangbasen oavsett kön, ålder och bakgrund. Bara under de senaste fem åren har till exempel andelen kvinnor i Dustins koncernledning gått från nio procent till 50 procent. Samtidigt handlar social jämlikhet även om vilka rättigheter de anställda i våra leverantörers fabriker i Asien har.

"Beroende av andra aktörer"

Nu vill Dustin också att fler ska haka på hållbarhetståget i branschen.

Vi ser gärna att branschen samverkar mer då vi alla står inför samma utmaningar. För att få en ökad effekt tror jag att branschen har oerhört mycket att vinna på om vi blir ännu bättre på att samarbeta. För att vi på Dustin ska lyckas nå våra högt uppsatta hållbarhetsmål är vi helt beroende av andra aktörer i värdekedjan. Vi kommer därför att göra allt vi kan för att få med oss andra företag som delar våra värderingar och tillsammans göra den här resan, avslutar Henrik Lampa.

Annons