Svenska e-handlare ser ut att få en tuff start på året

Ränteökningar och inflation bromsar tillväxten.

Ränteökningar, inflation och skenande elpriser har slagit hårt mot Sveriges e-handlare under det senaste året. Enligt Sveas senaste e-handelsindikator, som besvarats av 561 e-handlare, svarar drygt 40 procent av e-handlarna att tillväxten varit negativ eller helt uteblivit under fjolårets sista tre månader.

En utveckling som väntas hålla i sig ett tag till och det är många som räknar med en motig start även på det nya året. En av tre e-handlare tror att deras tillväxt kommer vara negativ eller helt utebli under det första kvartalet, enligt Svea Bank.

Annons

Det senaste året har varit utmanande för e-handlarna och mycket talar för att det kommer fortsätta även under 2023. Framför allt är det svenskarnas försämrade köpkraft som slår mot e-handlarnas framtidstro, säger Emma Lindgren, expert på digital konsumtion på Svea Bank.

Begagnat och livsmedel

Men det finns e-handlare som ser en liten strimma ljus längst in i tunneln. 45 procent tror åtminstone på en svag tillväxt under årets första tre månader, medan 22 procent hoppas på en stark, eller mycket stark tillväxt.

När det kommer till vilka branscher e-handlarna tror starkast på är det framför allt begagnat och livsmedel som sticker ut.

Det är viktigt att poängtera att trots det tuffa utgångsläget tror nära sju av tio e-handlare på tillväxt under det första kvartalet. Vi ser alltså också en del optimism vilket känns hoppfullt, säger Emma Lindgren.

Annons