Svenska konsumenter tar allt fler beslut i mobilen

En ny undersökning visar att mer än varannan svensk som har en smart telefon använder den för att få inspiration innan de gör ett inköp. Allra flitigast är unga människor, men även äldre använder mobilen innan det är dags att shoppa.

Vi får hela tiden nya rapporter som visar att m-handeln tar allt mer mark i Storbritannien och USA. Men som de flesta säkert vet är mobilen ett populärt verktyg även hemma i Sverige, både för att e-handla och skaffa information inför ett köp.

Enligt en ny undersökning som Visma gjort tillsammans med HUI Research har 81 procent av den svenska befolkningen över 16 år en smartphone. Det innebär att nästan fem miljoner kan hämta inspiration och göra inköp direkt från sina mobiler.

Annons

Samtidigt säger två av tre ägare till en smart telefon, 65 procent, att de använder telefonen för att jämföra varor och priser. Mer än varannan, 57 procent, svarar att de ofta eller någon gång gör inköp direkt från telefonen.

− De smarta telefonerna får allt fler användningsområden. Vår undersökning visar att viktiga delar av upplevelser och köpbeslut flyttar ut från traditionella butiker till Internet. Samtidigt stärker det vår bild av att konsumenternas makt fortsätter att öka, säger Peter Fischer, direktör på Visma Retail.

Alla åldrar köpsurfar

Undersökningen visar också att mer än varannan svensk som har en smart telefon använder den för att få inspiration innan de gör ett inköp.

På frågan ”Använder du din smartphone regelbundet för att få inspiration inför köp?” anger 63 procent av de tillfrågade i åldrarna 16 till 20 år att så är fallet. I den stora åldersgruppen 21 till 40 år svarar 54 procent ja.

Ju äldre mobilanvändaren är desto mindre blir den mobilinspirerade andelen, men även bland dem som är äldre än 70 år uppger 13 procent att de köpsurfar på telefonen.

− Inom vissa branscher är man fullt medveten om konsumenternas ändrade beteenden, men inte överallt. Därför står många handlare inför viktiga utmaningar både när det gäller att ta till sig nya tekniska lösningar och möta kunderna via fler kanaler än i dag, säger Peter Fischer.


Källa: Press

Annons

Annons