Svenska kunder ser chatbots som ett hot – ”är inte trygga”

AI-assistenter väcker ont blod.

Svenska konsumenter är verkligen inte roade av AI-assistenter, så kallade chatbots. Det visar en undersökning gjord av Trustpilot.

Hela 63 procent av de svenska konsumenterna uppger att de inte litar på chatbots och en tredjedel upplever dem rentav som ett reellt hot mot mänsklig kundtjänst. En fjärdedel av de svarande säger att de till och med föredrar att inte köpa från företag som kommunicerar via chatbots.

Annons

En väl fungerade kundtjänst är avgörande för kundnöjdhet, vilket vi tydligt ser i recensioner på Trustpilot. Det är därför intressant att fler och fler företag endast använder chatbots i sin kundservice, säger Martin Mürbeck, Europachef på Trustpilot, i ett pressmeddelande.

Framtidstron på de artificiella assistenterna är inte särskilt stark, tvärtom faktiskt. Hela 75 procent tror inte att de någonsin kan ersätta människor, 23 procent tycker att de inte är intelligenta nog och 53 procent tycker att chatbots saknar den mänskliga faktorn.

Stort missnöje

Än mer anmärkningsvärt är att enbart 12 procent var nöjda med interaktionen med chatbots.

Enligt denna enkät är konsumenterna ännu inte trygga med chatbots och dessutom ofta inte nöjda med interaktionen med dessa virtuella assistenter. Det finns fortfarande mycket att göra inom detta område för att förbättra och öka kundnöjdheten, konstaterar Martin Mürbeck.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!