Svenska modekoncernen ansöker om förlängd rekonstruktion

Behöver ytterligare tid.

Retail And Brands har ansökt om förlängd rekonstruktion för Polarn O Pyret, Brothers och Department & Stores, meddelar modekoncernen.

Det var den 23 mars i år som dotterbolagen försattes i rekonstruktion och sedan dess har både butiksbeståndet och personalstyrkan minskat en aning. Dessutom har Brothers försatts i konkurs i Finland.

Annons

Genom de åtgärder bolagen avser att genomföra under rekonstruktionen såväl finansiellt som operationellt räknar bolaget med att kunna ta sig ur den nuvarande situationen och nå långsiktig lönsamhet och stabilitet. Samtidigt innebär coronapandemin att situationen för hela näringslivet är mycket osäker och kännbar flera månader framöver. Utifrån de bedömningar som branschföreträdare gjort bedömer bolagen dock att effekterna av coronapandemin succesivt kommer att avta, skrev man i samband med ansökan tidigare i år.

I den nya ansökan skriver man att bolagen avser lämna ackordsförslag till fordringsägarna senast den 1 juli.

Annons