Svenska modekoncernens tunga vinstvarning: ”Krävt mycket”

Genomför nyemission.

Modekoncernen RNB, som är en förkortning för Retail and Brands, är bolaget bakom Departments & Stores, Brothers, Man of a kind och Polarn O. Pyret. För några månader sen rapporterade vi om koncernens, som har ett brutet räkenskapsår, siffror för tredje kvartalet och nu har RNB presenterat de preliminära siffrorna för sitt sista kvartal.

LÄS ÄVEN: RNB:s e-handel ökade med 20 procent

Annons

Rörelseresultaten visar sig landa på lägre nivåer än motsvarande kvartal föregående år, och summeras till -39 miljoner kronor jämfört med -35 miljoner.

För koncernens helår 2018/19 bedöms rörelseresultatet uppgå till mellan -45 och -49 miljoner kronor, vilket kan jämföras med +47 miljoner året innan. Ebitda exklusive omstruktureringskostnader för helåret beräknas landa på mellan 25 och 29 miljoner kronor.

Gemensamt för bolagen är att omställningen har krävt mycket av deras organisationer under året tillsammans med krävande marknader och fortsatt ogynnsam valutakursutveckling i Sverige. Ett fokuserat arbete med lagerreduktioner i hela koncernen har haft negativ effekt på resultatet, skriver RNB i ett pressmeddelande.

Positiva effekter av reducerade varulager för koncernen medför en total positiv rörelsekapitalförändring på uppskattningsvis 72 miljoner kronor för helåret. Det har bidragit positivt men ej räckt för att balansera resultatutvecklingen. Verksamheten som sedan många år har en hög skuldsättning har under året till och från haft en utmanande likviditetssituation.

Nu ska RNB genomföra en garanterad nyemission av aktier, med företrädesrätt för bolagets aktieägare, på 85 miljoner kronor.

Företrädesemissionen genomförs i syfte att stärka Bolagets likviditet och i kombination med de nya obligationslånevillkor stärks Bolagets möjligheter att framgångsrikt utveckla dotterbolagen samt skapa ökat värde för bolagets samtliga intressenter, skriver koncernen.

Det som även sker är att KfS och Spiltan, som är de två största innehavarna av bolagets obligationslån, har gått med på att rösta för ändrade villkor som bland annat förlängning av obligationslånets löptid med två år till februari 2023.

Annons
Annons