Svenska vitvarujätten krossade målet – minskade med 78 procent

Ligger fyra år före planen.

Många företag i dag kämpar hårt med att trycka ned sina utsläpp för att minska sin miljöpåverkan. Och en av de som verkar ha lyckats är svenska vitvarujätten Electrolux, som säljer både via återförsäljare och egen e-handel. När de visade upp sin hållbarhetsrapport för 2021 kunde de konstatera att de minskat utsläppen, från den egna verksamheten, med 78 procent jämfört med 2015.

Därmed ligger man fyra år före planen att nå 80 procent till 2025. Bolaget följer hållbarhetsramverket For the Better 2030.

Annons

Hållbarhetsramverket ger oss riktningen för att vi ska uppnå våra mål inom Better Company, Better Solutions och Better Living, och för att vi ska bli klimatneutrala i vår leveranskedja till 2050, säger Jonas Samuelsson, vd och koncernchef på Electrolux, i ett pressmeddelande.

Electrolux fick även dubbla A i betyg av den globala ideella organisationen CDP under året. Anledningen är åtgärderna företaget vidtagit inom klimat och vatten. Och de får även goda vitsord för arbetet med leverantörskedjan.

Jag är särskilt stolt över de stora framsteg vi gjort när det gäller våra vetenskapligt baserade mål för 2021 och det erkännande av vårt ledarskap som vi fick från CDP, säger Vanessa Butani, hållbarhetschef på Electrolux, och fortsätter:

Vårt samarbete med unga för att tillsammans titta på framtida generationers behov när det gäller hållbara hem var också viktigt. Det kommer även att bidra till kommande års innovationsstrategi som ska möta behoven hos framtida generationer.

Annons