Svenskarna fick underkänt i e-handelstestet

Speditören kollade kunskaperna om utsläpp.

Svenskarna har dålig koll på e-handelns påverkan på klimatet. I alla fall om man frågar Airmee, som med hjälp av PFM-research kunskapstestade 1000 personer över hela landet. Testet bestod av nio flersvarsfrågor om hur e-handeln och dess transporter påverkar klimatet. Resultatet? De testade svarade i snitt rätt på tre av nio frågor.

Studien vi gjort visar att logistikbranschen måste bli tydligare genom att bli mycket bättre på att mäta och kommunicera sin klimatpåverkan – hela vägen ner till leveransnivå. Det innebär att mäta leveransernas koldioxidutsläpp och redovisa det i kvartalsrapporterna. Vi började med detta tidigare i år och det har sporrat oss att satsa på än fler elbilar och cyklar, säger Julian Lee, vd på Airmee, i ett pressmeddelande.

Annons

Bland frågorna i E-handelsquizet fanns godbitar som; "E-handelsförsäljningen i Sverige växte med 15 procent under 2018, hur mycket mer tror du utsläppen ökade från transporterna under samma period?" och "Leder e-handel till högre utsläpp av växthusgaser?".

Svaret på den första är mindre än en procent, något som bara tre av tio lyckades pricka rätt. Och svaret på det andra exemplet är nej, vilket endast 21 procent av de svarande lyckades få rätt.

Att många överskattar e-handelns klimatavtryck tror jag hänger ihop med att man ser fler leveranser nu än för. Men, att folk faktiskt inte sätter sig i bilen och kör till affären lika ofta samt att butiker även konsumerar energi är mer abstrakt så det tänker man nog inte på, på samma sätt, säger Julian Lee.

Annons