Svenskarna väljer mindre hållbart i inflationens spår

"En utveckling vi ser inom en rad områden".

Inflationen har ändrat hur svenska konsumenter prioriterar när de handlar skönhetsprodukter. Det visar undersökningen Global Sustainability Study gjord av Simon-Kucher.

Det tydligaste beskedet är att miljömässig hållbarhet inte längre är lika viktigt vid valet av produkt. Under 2021 uppgav 52 procent att det var ett viktigt kriterium, men för 2022 landade samma siffra på 44 procent.

Annons

Vi tror att den sjunkande trenden i första hand beror på två saker: Dels har prisökningarna påverkat konsumenternas allmänna köpkraft, dels tar fler och fler kunder det för givet att de kan köpa hållbara produkter. Det är en utveckling vi ser inom en rad områden. För några år sedan sågs de gröna alternativen som något som inte erbjuds av alla. I dag förväntar sig en stor del av konsumenterna att de kan vara klimatmedvetna även genom sina köpbeslut, säger Andreas Jonason, managing partner på Simon-Kucher, i ett uttalande.

Det innebär att miljömässig hållbarhet ramlar ned från fjärde till sjätte plats i mätningen. Föga överraskande är det priset som toppar, följt av kvalitet och förtroende för varumärket.

"Ett stort segment"

Samtidigt konstateras att 63 procent av svenskarna svarar att inflationen inte har någon direkt inverkan på deras köp av hållbara produkter i kategorin skönhet och personlig vård.

Det finns fortfarande ett stort segment bland de svenska konsumenterna som efterfrågar hållbara produkter inom skönhet och personlig vård. Därför är hållbarhet en nödvändig dimension i den kommersiella strategin. Det blir också allt viktigare att tänka grönt, både när det gäller råvaror, produktion, transporter och förpackningar, säger Andreas Jonason.

Annons