Sverige ökar kampen mot plasten med ny plan: ”Stora problem”

Regeringen presenterade historisk åtgärdsplan.

Kampen mot engångsplasten går in i nästa fas. Regeringen presenterade i dag, genom klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S), en nationell handlingsplan för plast.

Målsättningen är att dels minska mängden plast, men också att återvinna mer. Bland de åtgärderna som framfördes fanns bland annat ett mål om att plastförpackningar till 2030 ska innehålla i snitt 30 procent återvunnen råvara. Det finns även krav på att större aktörer ska erbjuda återanvändbar mugg och matlåda vid försäljning av mat och dryck från och med 2024.

Annons

Dessutom ska engångsmuggar med mer än 15 procent plast förbjudas.

Problemen är stora. Förbränningen av plast ökar klimathotet och vi riskerar att få mer plast än fisk i havet. Därför driver Sverige på för ett globalt plastavtal inom FN och vi lanserar vår första nationella plastplan, säger Annika Strandhäll.

"Riktar sig till bransch"

Naturvårdsverket har också ålagts att kartlägga och analysera plastanvändningen i Sverige, för att kunna komma med förslag på hur "rätt plast ska användas på rätt plats".

Vi ökar återvinningen, minskar vår användning av plast och begränsar plastens klimat- och miljöpåverkan. Det är nödvändigt för att vi ska ligga längst fram i klimatomställningen och skapa nya gröna jobb i vår världsledande återvinningsindustri.

Hon var även noga med att poängtera att kostnaderna för omställningen inte ska hamna i knät på konsumenterna.

Den här handlingsplanen riktar sig mer till myndigheter och bransch än till den enskilda individen, säger Annika Strandhäll.

Annons