Swedol satsar järnet med sin kommande E-handel

Järnhandelskedjan Swedol har under den senaste tiden satsat på en snabb expansion. Något som lett till stigande kostnader och en allt lägre rörelsemarginal. Nu väntar dock stora förändringar med ett bättre anpassat sortiment, nytt butikskoncept och en stor satsning på e-handel.

Swedol har under en period haft problem med stigande kostnader kombinerat med en allt lägre rörelsemarginal. Något som enligt tidningen Dagens industri är självförvållat och man hänvisar bland annat till en "hysterisk" butiksexpansion, höga försäljningskostnader, svag lagerhantering och en misskött e-handel.

Men nu ska det bli ändring och under hösten 2013 påbörjades ett strategiarbete med målet att tydliggöra Swedols varumärke samt stärka och bättre anpassa erbjudandet utifrån specifika kundbehov. Något man hoppas ska resultera i ökad försäljning och en förbättrad lönsamhet.

Annons

– Till de viktigare delarna hör en ny och avsevärt mer kundorienterad vision, tydliga strategiska mål, ett bättre anpassat erbjudande och en ny visuell identitet. En rad aktiviteter och insatser kommer framöver bidra till att förändra bilden och upplevelsen av Swedol som detaljhandelskedja, säger Clein Johansson Ullenvik, VD för Swedol.

Ny webbshop och nytt butikskoncept

Till vårens största satsningar hör lanseringen av en ny webbshop, öppen för alla och helt anpassad för att passa alla vanliga format som desktop, smartphone och läsplatta. Den nya webbshopen kommer att lanseras i början av april.

– Vi har en stor tillväxtpotential inom befintliga försäljningskanaler, samtidigt som vi har ett skalbart koncept som underlättar fortsatt expansion när vi bedömer att tiden är rätt. Den nya och avsevärt förbättrade webbshopen ska ses som startskottet för en större digital satsning, säger Clein Johansson Ullenvik.

Även marknadsföringen kommer att utvecklas och förändras. Under våren kommer till exempel en ny kundklubb att lanseras. Syftet är att premiera trogna kunder, bygga relationer och skapa förutsättningar för ökad försäljning genom tätare besöksfrekvens och högre snittvärde per köptillfälle.

– Vi vill bli bäst i vår bransch på att möta den professionella användarens behov och önskemål. Jag har alltid sett på Swedol som en oslipad diamant. I och med lanseringen av det nya konceptet påbörjar vi nu slipningen. Och vi gör det utifrån en tydlig strategi, en stabil och väl spridd kundbas och en omfattande kunskap om kundernas faktiska behov, säger Clein Johansson Ullenvik.

 

Källor: Press, Di
Foto: Swedol

Annons

Annons