Systembolaget backar efter domen – ger upp tvisten

"Det här är en logisk konsekvens".

Systembolaget förlorade tvisten med Winefinder, vars gränsöverskridande distansförsäljning ansågs förenlig med gällande lagstiftning av Högsta domstolen. Winefinders försäljning till svenska kunder har nämligen skett från Danmark, vilket alltså är tillåtet.

Systembolaget har även legat i tvist med danska Vivino, som gjort samma sak som Winefinder, men nu väljer man att dra tillbaka sin talan mot bolaget.

Annons

Det här är en logisk konsekvens av Högsta domstolens dom då den centrala rättsfrågan är densamma i de båda rättsfallen. Domen ger en tydlighet kring hur nuvarande lagstiftning ska tolkas. Systembolagets samhällsuppdrag att sälja alkohol med ensamrätt och ansvar i Sverige i syfte minska alkoholens skadeverkningar och värna folkhälsan är oförändrat, säger Malin Sandquist, kommunikations- och hållbarhetschef på Systembolaget, i ett uttalande.

Vivino vann tidigare i första instans, men Systembolaget överklagade till Patent- och marknadsöverdomstolen. De har nu informerats om att Systembolaget inte tänker driva processen vidare.

Annons