Systembolagets monopol står inför en stor prövning

I går polisanmälde Systembolaget City Gross och danska Winefinder, sedan de i ett samarbete, börjat med försäljning av vin tillsammans med livsmedelkedjans färdiga matkassar. Det hela skedde i bakvattnet av den statliga utredning som bland annat berör tillsynen av e-handel med alkohol. En fråga som berör många.

I utredningen som kom igår kan man bland annat läsa att "Den tekniska utvecklingen har medfört att förutsättningarna för att bedriva central tillsyn av gällande regler har förändrats. Det digitala spektrumet är stort, marknadsföringen ofta flyktig och den virala spridningen snabb och okontrollerad."

Utredningen konstaterar också att reglerna för e-handel är oklara, och att det inte ligger inom utredningens uppdrag att helt avgöra vad som gäller. Något som man på IOGT-NTO tycker är märkligt.

Annons

– Utredaren säger själv att lagen borde ses över för vad som är lagligt och inte, och det är extremt märkligt att regeringen gav i uppdrag att titta på tillsynen när man först borde tittat på om det ens är lagligt. Man kan inte säga att Systembolaget har ensamrätt på alkoholförsäljning och samtidigt tillåta en växande näthandel vid sidan av. Det är inte en ansvarsfull alkoholpolitik och det är en björntjänst för folkhälsan. Maria Larsson prisar ofta den svenska alkoholpolitiken, men det är dags att stå upp för den i praktiken också och ta sitt ansvar för att den följs, säger Anna Carlstedt, ordförande för IOGT-NTO.

Regeringen måste agera

En stor del av utredningens uppdrag var att utreda marknadsföringen av alkohol och främst hur man kan uppdatera lagstiftningen för att reglerna ska gälla även på nätet. Förslagen som tagits fram räcker inte hela vägen enligt Anna Carlstedt, men det är ett steg i rätt riktning.

— Vi vet att marknadsföringen av alkohol har ökat explosionsartat under senare år och i takt med teknikens utveckling har nya sätt att komma runt lagen hittats. Det är bra att utredningens förslag täcker till en del av de hålen.

Enligt IOGT-NTO ökar motståndet mot näthandeln av alkohol och kräver att regeringen ska agera. Något som även Systembolaget håller med om.

– Det är nu oerhört viktigt att regering och riksdag tydliggör vem som har rätt att sälja alkohol i Sverige och vem som inte har det, säger Systembolagets vd Magdalena Gerger.

Drar nytta av otydlig lagstiftning

Systembolaget har också i egenskap av expert i utredningen lämnat ett så kallat särskilt yttrande. Där ifrågasätter man utredningens val att lämna förslag på tillsyn av utlämnandet av alkohol som har köpts på nätet, trots att utredningen konstaterar att lagligheten av själva försäljningsverksamheten många gånger är oklar.

– Förslaget riskerar därmed att legitimera olaglig alkoholförsäljning genom att föreslå tillsyn över verksamheter som kan strida mot svensk lagstiftning, skriver Systembolaget i ett pressmeddelande.

Systembolagets Magdalena Gerger påpekar också hur kommersiella aktörer drar nytta av den otydliga lagstiftningen. Bland annat polisanmälde man livsmedelskedjan City Gross och Winefinder som nu har börjat sälja vin tillsammans med livsmedelskedjans färdiga matkassar. Men på Winefinder är man inte oroliga.

Annons

– Vi är helt trygga med att vår verksamhet följer svensk lagstiftning. Att man som en ytterligare ”tröskel” är tvungen att först handla en matkasse, innan man beställer kvalitetsviner, kan rimligen inte var negativt för folkhälsan. Vi tror helt enkelt inte att Systembolaget riktigt har satt sig in i hur det här fungerar och ser därför med tillförsikt fram emot den juridiska processen, säger Ole Nielsen, vd för Winefinder.

Systembolaget ifrågasätts

Kan det också vara så att tekniken har slagit politiken, och att politiken försöker slå tillbaka, med hjälp av ekonomin. Där regeringens utredning inte lämnar svar, driver istället ett statligt företag en process. Men om monopolet agerar som en marknadsaktör kommer det också att med tiden få lägre trovärdighet. Något som kanske kan innebära slutet på Systembolagets monopol.
Det finns också de som ifrågasätter Systembolagets tillvägagångssätt och dess prioriteringar. Borde de lägga så mycket krut på vinhandlare på nätet som oftast säljer dyrare vin och som även betalar skatt i landet.

Det samtidigt som det väller in billig öl och sprit från exempelvis Tyskland, något som skapat en stor svart marknad och där det inte betalas en enda krona i svensk skatt.

Samma dag som utredningen och polisanmälan kom skrev också professor Sven Andréasson vid Beroendecentrum en debattartikel i Dagens Nyheter där han konstaterande följande:

"Alkohol är Sveriges största sociala och medicinska problem. Frågan vi ska ställa oss är hur vi ska kunna bevara en restriktiv alkoholpolitik. Kan det bara ske med monopol?”

 
Källor: Press (1, 2, 3), SMP
Foto: Per G. Norén

Annons