Tänkvärt om datormoln och e-handel

Hur skapar man en fungerande e-handelsverksamhet med hjälp av datormoln? Den frågan ställer sig David Linthicum, gästkolumnist på getelastic.com. Han åskådliggör en grovhuggen lista med några hållpunkter rörande saken.

För det första, menar Linthicum, måste man utgå från sin affärsidé. Datormoln gör varken verksamheten bättre eller sämre om det inte finns någon affärsidé.

Annons

För det andra måste du göra dig införstådd med ditt befintliga it-system, så att du vet vad du har och vad du vill ha av en potentiell datormolnsleverantör. När du är på det klara med detta gäller det att hitta en bra leverantör, oftast flera, skriver Linthicum.

Den fjärde punkten kallar Linthicum för ”utvandring”. Med det menar han överföring och översättning av de systemrelaterade beskaffenheter du vill att datormolnet skall manövrera i fortsättningen. Denna process kräver stor planering, skriver Linthicum.

När det är gjort gäller det att utveckla systemet utifrån den nya plattformen i molnet. Detta kan innebära kodning och etablering av säkerhets- och styrsystem.

Avslutningsvis bör det nya systemet testas, och detta med avseende på funktionalitet, produktionsduglighet, utförande, säkerhet osv.

Annons