Tar kvinnorna snart över e-handeln?

Urban Lindstedt för ett resonemang på bloggen uppkopplat.se, vars slutsats är att vi kan vänta oss kvinnlig dominans inom e-handeln.

Lindstedt hänvisar till en rapport, Svenskarna och internet 2009, som tagits fram av World Internet Institute, där det framgår att 39 procent av kvinnor i åldern 16 – 25 prövat på att blogga.

Annons

Därtill framhåller Lindstedt att det finns 80 000 fler kvinnliga än manliga Facebook-användare i Sverige. Detta enligt uppgifter från Facebooks annonssystem.

Nästa steg i utvecklingen är att kvinnorna blir dominerande även inom e-handelsområdet. Kvinnor i vuxen ålder är redan idag före männen inom e-handel. I åldersgruppen 25 – 54 är det fler kvinnor än män som handlat varor eller tjänster på nätet, skriver Lindstedt hänvisande till Statistiska Centralbyrån.

Avslutningsvis uppmanar Lindstedt e-handlare att ta denna trend i beaktande för att lyckas med sin verksamhet. Men samtidigt påpekar han i nästa mening att det krävs kvinnliga e-handlare i ledarposition för att den kvinnliga trenden skall ”gå i lås”.

Annons