The Body Shop anmäls: ”Cannabis är en drog och är därför olämpligt”

Friades av Reklamombudsmannen.

The Body Shop har anmälts för att "vilja få cannabis att framstå som något positivt". Det menar en person som har skickat in en anmälan till Reklamombudsmannen.

Det känns som att The Body Shop vill få cannabislövet att framstå som något positivt. Cannabis är en drog och är därför mycket olämpligt att göra reklam för. Dessutom sitter reklamen i barn­höjd, skriver personen i anmälan.

Annons

Cannabis- eller hampalövet presenterades i reklam för The Body Shops hud­vårdsserie. Bland annat som en klisterdekal i ett av företagets butiksskyltfönster med texten ”with the power of hemp seed oil” alltså "med kraften från hampafröolja".

The Body Shop förklarar att hampa är den viktigaste i den delen av sortimentet och att lövet av den anledningen används i den visuella marknadsföringen.

Hampafröolja används i sortimentet eftersom den är rik på viktiga fettsyror vilket gör den perfekt för torr hud. Hampaserien inne­håller alltså ingen cannabisolja utan hampafröolja som kommer från industriellt odlad hampa, skriver The Body Shop till RO.

Viktigt att näm­na i detta sammanhang är också att industriellt odlad hampa av arten Cannabis sativa inte används för att fram­ställa cannabis (marijuana).

Bilden av bladet har dessutom använts på The Body Shops förpack­ningar sedan seriens lansering 1998, menar företaget.

Även om hampa är från samma växtfamilj så skiljer sig den industrihampa vi använder från cannabisplantorna som fungerar som källor till drogen marijuana och hasch, fortsätter The Body Shop.

Som svar på anmälan vill vi vara tydliga med att hempserien inte innehåller cannabisolja som man avser i anmälan. När det gäller att skyltfönstrets dekoration är synlig för förbipasserande barn, så illustrerar vi nyckelingredienserna i våra produkter i många av våra kampanjer.

Vidare förklarar hudvårdsföretaget att företagets produkter innehåller en minimal mängd av den verksamma psykoaktiva substansen som kallas för THC.

Annons

THC är det ämne som identifierats som den i huvudsak verksamma psykoaktiva substansen i Cannabis sativa. Cannabis (marijuana) innehåller mellan 5 och 35 procent THC. The Body Shops produkter innehåller mindre än 0,001 procent THC.

Hampafröolja framställs genom att fröna pressas. Fröna från Cannabis sativa är undantagna från narkotikaklassningen eftersom de endast innehåller låga halter av narkotiska ämnen.

Reklamombudsmannens opinionsnämnd bedömer att reklamen inte är utformad "utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar" och väljer därför att fria företaget.

Frågan som nämnden har att ta ställning till är om bilden av ett cannabislöv förmedlar en positiv bild av droger på ett sätt som strider mot ICC:s regler.

Nämnden konstaterar att reklamen marknadsför hudvårdspro­dukter med industriellt odlad hampafröolja. Bilden av ett löv tillsammans med texten ”With the power of hemp seed oil” har enligt nämnden endast en koppling till droger genom en visuell likhet i bladens utformning. Nämn­den finner sammantaget att marknadsföringen inte förmedlar en bild av droger som något positivt eller att mark­nads­föringen på annat sätt uppmuntrar till droganvändning. Reklamen är därför inte utformad utan veder­börlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar och den strider därmed inte mot artikel 1 andra stycket i ICC:s regler.

Annons