Tillsyn av e-handeln granskas – ”måste gå att lita på”

"Vi måste ha en fungerande konsumentmarknad".

Digitaliseringen har förändrat konsumentmarknaden i grunden – där bland annat e-handeln förstås är en stor drivkraft. Och med en allt mer komplex digital marknad – så ökar också risken för att konsumenter råkar illa ut. Det menar i alla fall Riksrevisionen som nu inlett en granskning av "kollegan" Konsumentverkets tillsyn av företag, bland annat e-handlare. Det framgår av ett pressutskick.

Vi vill alla ha väl fungerande konsumentmarknader där det går att lita på att företagen följer lagar och regler. Konsumentverkets tillsyn behöver därför vara både träffsäker och effektiv, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg.

Annons

Växande problem

Och mycket tyder på att konsumentproblemen i samhället växer, menar myndigheten. 2018 ökade till exempel anmälningarna till Konsumentverket med 22 procent, året efter med 31 procent – och i fjol med 27 procent. Hur stort mörkertalet är vet ingen heller. Benägenheten att anmäla kan också vara mycket begränsad hos de mest utsatta konsumentgrupperna.

Det kan handla om vilseledande marknadsföring, påträngande affärsmetoder och oskäliga avtalsvillkor, enligt Riksrevisionen. Och företag kanske inte alltid lever upp till den konsumenträttsliga lagstiftningen.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!