Transportstrejken kan slå hårt mot E-handeln

Den varslade transportstrejken kan komma att stänga ner merparten av fjärrtrafiken i Sverige. Något som även kan drabba e-handeln hårt eftersom konsumenter riskerar att inte få sina beställningar levererade. Om man inte kan komma överens bryter transportkonflikten ut den 24 april.

Fackförbundet Transport har varslat om strejk och andra konfliktåtgärder som bland annat kan stänga ner merparten av fjärrtrafiken i Sverige. Ett hot mot varuförsörjningen till butiker och något som även kan drabba e-handeln hårt.

– Transports varsel är utformat för att slå hårt mot åkerier och terminaler. Detta kommer att leda till stora störningar för kunder inom industri och handel. Dessutom kommer det att drabba företagen och i förlängningen medarbetarna hårt, säger Peter Jeppsson, vd för Biltrafikens Arbetsgivareförbund och TransportGruppen.

Annons

Handeln överens

I början av april kom Svensk Handel och Handelsanställdas förbund överens om ett nytt treårigt kollektivavtal. Det lyckades man med utan konfliktvarsel, men nu ser det nu ut som om handelsföretagen kan drabbas i alla fall.

– Inom handeln har vi nyligen tecknat nya avtal i god ordning. Det är anmärkningsvärt och olyckligt att företagen inom handeln nu ska drabbas av störningar när andra fackförbund tar till strejkvapnet för att överträffa den normgivande nivå som vi tillsammans med bland annat industrin har satt i årets avtalsrörelse, säger Svensk Handels vd Dag Klackenberg.

Transportkonflikten bryter ut den 24 april om ingen lösning nås innan dess.

Källa: Svensk Handel

Annons