Tre jättar hotas med miljonböter efter rea-fiffel

Sportaktörerna och accessoarbolaget beläggs med förbud.

Tre minst sagt välkända företag har hamnat i onåd hos Konsumentombudsmannen. Intersport, Sportamore och Ur & Penn har samtliga fått ett rejält rapp över fingrarna för överträdelser rörande påstådda rea-erbjudanden.

Efter stickprov på Intersports hemsida upptäckte Konsumentverket att det angivna ordinarie priset på ett antal varor inte alls stämde överens med verkligheten.

Annons

Ett exempel är priset på en hockeyklubba, där Konsumentverket kunnat se att det angivna ordinarie priset på 2199 kr aldrig använts under varken 2018 eller 2019. Rea-priset som angavs, annonserat i röd text, var 999 kronor.

Konsumentombudsmannen (KO) förbjuder Intersport AB att vid marknadsföring av sport- eller fritidsutrustning felaktigt påstå att en vara haft ett visst ordinarie pris. KO förbjuder även att försäljningspriset är nedsatt med en viss procentsats i förhållande till det ordinarie priset. Föreläggandet är förenat med ett vite på 2 000 000 kronor.

Hos Sportamore har liknande överträdelser noterats. Här har till exempel det ordinarie priset på ett par skridskor uppgivits vara 3495 kronor och i nära anslutning till produkten har det angetts ”-30%” i fet röd text. Efter kontroll fann Konsumentverket att det ordinarie priset inte tillämpats en enda gång under 2019. Senast det användes var perioden mellan 24 december 2017 och 5 februari 2018. Också ett tennisracket angavs ha ett ordinarie pris om 2495 kronor, som strukits över och istället annonserats till 30 procents rabatt.

Ännu knepigare blev det när man tittade närmare på Sportamores sommarrea. Här höjdes nämligen priset på skridskorna från 2445 till 2795 kronor. Även priset på tennisracket höjdes, samtidigt som realisationen annonserades i stor stil: ”SOMMAR REA upp till -50%” och ”VÅR STORA SOMMAR REA BÖRJAR NU!”

När man den 7 november gjorde ytterligare uppföljning av tillsynsärendet upptäcktes att det ordinarie priset för tennisracketen höjts från 2495 till 2799 kronor, samtidigt som det fortfarande anges vad ”den så kallade rabatten i kronor är”. Vid en titt på Prisjakt konstateras att Sportamore aldrig tagit ut det påstådda ordinarie priset om 2799 kr.

Konsumentombudsmannen (KO) förbjuder Sportamore AB att vid marknadsföring av sport- eller fritidsutrustning felaktigt påstå att en vara haft ett visst ordinarie pris eller att försäljningspriset är nedsatt med en viss procentsats eller med ett visst belopp i förhållande till det ordinarie priset. KO förbjuder Sportamore AB att vid marknadsföring av sport- eller fritidsutrustning använda sig av uttrycken "Sommarens måsten till 30% off", "Sommarshoppning -30%", "Sommarrea” eller andra uttryck med motsvarande innebörd, om inte priserna är väsentligt lägre än Sportamores ordinarie priser för motsvarande produkter.

Respektive förbud är förenat med ett vite på 2 000 000 kronor.

Ur & Penn å sin sida ska ha haft realisationer som pågått under alldeles för lång tid. Konsumentverket fann bland annat att sommarrean 2018 pågick från 13 juni till 4 september, alltså 84 dagar. Att vinterrean inleddes den 26 december och sedan pågick under 80 dagar och därmed gav en sammanlagd tid på 164 dagar.

Annons

Ur & Penn menar dock att tiden för sommarrean var strax under en månad och att vinterrean började fasas ut till förmån för nyheter under 15 januari, men att rean sen upphörde i olika takt beroende på försäljningen i olika butiker. Dessutom firade man 75 år med rea mellan 3-30 oktober.

Men i sitt yttrande från augusti 2019 medger bolaget:

Att överträdelse har skett med anledning av att priskampanjer pågått under för lång tid och att det förekommit bristande tydlighet när det gäller kommunikation av prisfördel i jämförelse med rekommenderade priser.

KO fann marknadsföringen otillbörlig och meddelar sitt beslut:

Konsumentombudsmannen (KO) förbjuder Ur & Penn AB, att vid marknadsföring av klockor och andra modeaccessoarer använda sig av uttrycket "Rea" eller andra uttryck med motsvarande innebörd om inte försäljningen sker under en begränsad tid. KO förbjuder Ur & Penn AB att vid marknadsföring av klockor och andra modeaccessoarer felaktigt påstå att försäljningspriset är nedsatt med en viss procentsats i förhållande till det ordinarie priset.

Respektive förbud är förenat med ett vite på 1 500 000 kronor.

Annons