Trög återhämtning: ”Som en våt filt över stora delar av handeln”

“E-handeln har kompenserat för en del av försäljningstappet”.

Svensk Handel har återigen tagit tempen på detaljhandlarna i vårt avlånga land. Branschorganisationen konstaterar att optimismen bland e-handlarna är stor men också att butikshandelns återhämtning efter coronakrisen går trögt.

Samtidigt som minskat resande gynnar vissa handlare så slår det samtidigt hårt mot andra.

Annons

Minskat resande i sommar gynnar vissa delar av handeln. När vi håller oss på hemmaplan väljer fler att renovera huset, fixa i trädgården och lägga något extra gott på grillen. Samtidigt ligger coronapandemin som en våt filt över stora delar av handeln. Färre turister och en stängd gränshandel slår oerhört hårt mot många butiker, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel, i en kommentar till juli månads Handelsbarometer.

Framtidsindikatorn för butikshandeln ska ligga långt under motsvarande period i fjol, även om den ökar något under juli. Inom sällanköpshandeln tar samtidigt framtidstron ett skutt uppåt. Läget är dock fortsatt tufft för många butiker.

Även om Framtidsindikatorn minskar något bland e-handlare så ska framtidstron ligga på en högre nivå än i fjol.

Coronakrisen har ökat hastigheten i handelns digitala omställning och nya kundgrupper har hittat till e-handeln. Många handlare vittnar också om att e-handeln har kompenserat för en del av försäljningstappet i de fysiska butikerna, säger Karin Johansson.

Svensk Handel konstaterar också att många dagligvaruhandlare har det svårt, trots att mathandeln i stort gått bra under krisen. Servicebutiker, specialiserade matbutiker och dagligvarubutiker i city- och gränshandelslägen kan dock i många fall ha det riktigt tufft. Enligt Svensk Handel är behovet av stödåtgärder till handelns företag fortsatt stort.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!