Trots fler leveranser: Budbees transporter släpper ut mindre

Satsningen på fossilfritt och förnyelsebart bränsle har gett resultat.

Budbees satsning på förnybart och fossilfritt bränsle har fungerat mer än väl. Företaget har sammanställt utsläppen av växthusgaser och trots mer än dubbelt så många leveranser under 2021, minskar de absoluta utsläppen med nästan 2000 ton CO2e. Detta inräknat hela leveranskedjan - från upphämtning till sista milen.

Vi är verkligen stolta, säger Ann Sonne, kommunikationsdirektör hos Budbee, till ehandel.

Annons

Budbee har verksamhet på fem marknader och levererar varor från e-handlare hem till dörren eller till Budbee Box.

Bolaget omsatte drygt 800 miljoner kronor under 2021 och nådde lönsamhet i den underliggande operativa verksamheten.

Tillväxten, på mer än 100 procent har skett helt organiskt.

Under 2021 fokuserade bolaget på hållbar expansion och sedan ungefär ett halvår görs alla leveranser i Sverige med enbart fossilfritt och förnyelsebart bränsle i alla led av kedjan.

Vi arbetar hårt med att erbjuda hållbara leveranser och är stolta över hur långt vi har kommit. Vi satsar på nya gröna terminaler med solceller på taken, installerar tankstationer med det förnyelsebara drivmedlet HVO100, jobbar med ruttoptimering och styr om mot alltmer elfordon, säger Ann Sonne, VP of Communications på Budbee.

Budbee har nu sammanställt data över transporternas utsläpp för 2021 och jämfört med året innan har utsläppen av CO2e (koldioxidekvivalenter) minskat med nästan 2000 ton, vilket motsvarar utsläppen av cirka 20 000 flygtimmar. Detta trots att man genomförde mer än dubbelt så många leveranser som året innan.

Transporternas relativa klimatavtryck har från 2020 till 2021 minskat från 570 g CO2e per paket till 180 g CO2e per paket. Det genomsnittliga klimatavtrycket, alla transportflöden inräknade, ligger på 110 g CO2e per km.

Sammanställningen visar att vår satsning på fossilfritt och förnyelsebart har burit frukt, och detta trots att vi mer än dubblade antalet leveranser, säger Amanda Degerkvist, Sustainability Manager på Budbee.

Annons

Vad har den här satsningen kostat?

Jag tycker inte att det är så man ska se det. Vi hade inte varit relevanta för de flesta handlare om vi inte gjort detta. Lyko till exempel, kräver fossilfria leveranser och konsumenterna kräver det mer och mer. Och i framtiden kommer det troligen lagkrav kring detta, säger Ann Sonne.

Vad är nästa steg på er klimat- och miljöresa?

Vi tittar på emessionsfritt. Vi jobbar med att köra lastmile på bara el. Vi levererar med eldrivna cargo bikes, i citykärnor. Vi tittar på en omställning av alla led i kedjan fram till tunga transporter. I Finland, Nederländerna och i Sverige är vi fossilfria i hela leveranskedjan. Och vi arbetar för detsamma i Belgien och i Danmark, där handlar det om tillgången till bra bränsle och elstolpar, säger Ann Sonne.

 

Annons