Trygga E-handlare blir medlemmar i SDh

Vi har sedan en tid tillbaka vetat om Svensk Distanshandels (SDh) planer på att göra e-handlare, som är anslutna till certifieringen Trygg E-handel, till fullvärdiga medlemmar i SDh. Detta steg har diskuteras ett tag inom Trygg E-handel och SDh har förmodligen varit osäkra på hur de, konkret, skulle genomföra denna förändring. Vilka krav som skulle ställas osv.

Nu har dock SDh fått tummen ur och de första Trygga E-handlarna har blivit erbjudna ett fullvärdigt medlemskap i Svensk Distanshandel. Ett av kraven för att få detta erbjudande är att du skall ha varit medlem i Trygg E-handel i ett år. Din nätbutik skall även drivas av ett aktiebolag.

Annons

Fördelarna med ett medlemskap i SDh är, förutom rösträtt, användandet av SDh:s logotyp i sin marknadsföring, viss kostnadsfri juridisk hjälp och tillgång till e-barometern när den släpps varje kvartal. Du får även en gratisplats till Distanshandelsdagen i Borås.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett fullvärdigt medlemskap, detta år, är i princip gratis för de som är certifierade med Trygg E-handel. Detta då medlemsavgiften för de som antar erbjudandet är likvärdig med kostanden för certifieringen Trygg E-handel. Nästa år kan en viss höjning ske av avgiften för medlemskapet i Svensk Distanshandel. SDh meddelar dock att denna höjning kommer vara marginell för små nätbutiker (med tre eller färre anställda).

Certifieringarnas framtid

Vi på Ehandel.se ser givetvis positivt på detta inkluderande av Trygg E-handelsmedlemmar i SDh. Det borde dock skett tidigare då det ger ett stort mervärde i certifieringen Trygg E-handel. Något som behövs om SDh vill distansiera sig ifrån de andra certifieringar som finns på marknaden. Detta samtidigt som det kan förhindra att marknaden översvämmas av substanslösa certifieringar.

Faktum är att det inte längre handlar om att en certifiering skall skydda konsumenter till varje pris, något som i princip är omöjligt. Ett snedsteg för en certifiering och all konsumenttrygghet kan vara försvunnen. Det handlar istället om att vi e-handlare, tillsammans, ställer oss bakom en certifiering som sedan kan jobba för alla parters gemensamma intressen. Trygg E-handel har, i våra ögon, just nu störst chans att bli denna certifiering.

Annons